BS | barmeninsitesi.tr.gg
  Bira
 

BİRA
BİRA TARİHİ
BİRA YAPIMI
               MALT
               FERMANTASYON
               ŞERBETÇİOTU
               EV YAPIMI BİRA
BİRA ÇEŞİTLERİ
               ALKOL ORANLARINA GÖRE
               RENKLERİNE GÖRE
               HAMMADDELERİNE GÖRE
                        KVASS
                        TOMATO BİBERE
                        SAKE
BİRA STİLLERİ
                LAGER
                ALE

BİRA MARKALARI
                EFES PİLSEN
                MİLLER
                FOSTER'S
                MARIACHI
                TUBORG
                DİĞERLERİ
BİRA SERVİSİ
BİRA KOKTEYLLERİ
BİRA HAKKINDA...
                DİPNOTLAR
                DİLLERE GÖRE BİRA
                BİRA SÖZLERİ
                EN PAHALI BİRA
                ATATÜRK' ÜN BİRASI
               
DİĞERLERİ
DAHA FAZLASI
 

ALKOL

KALORİ

ÖZKÜTLE

SERVİS

SAKLAMA

HAMMADDE

VATANI

 

0-16%vol

135cal/33cl-5%vol

1093gr/cm3

0-80C

0-250C

genelde tahıl

bkz. bira tariihi

 

 BİRA
          Şerbetçi otu süzgecinden geçirilmiş arpa maltı şırasının, bira mayası ile fermantasyona uğratılmasından elde edilen ve içerisinde erir halde karbondioksit gazı bulunan kendisine has renk, koku ve tatda, berrak, tortusuz hafif alkollü (4-8% hacmen) bir içkidir. Genellikle 6-80 ' de servis edilir.

                                                                                                                                                       KONULAR  
 
BİRA TARİHİ

            Bira tarihte yapılan ilk alkollü içecek olarak bilinmektedir. Bira tarihi en az alkol tarihi kadar eskidir. Her ne kadar tarihi kaynaklar bira hakkında net bilgilere sahip olmasada biranın 10000 yılıık bir geçmişi olduğu düşünülmektedir.
Ancak, biranın insan kullanımına dair en eski buluntular M.Ö 4000-3500 yıllarına ait. Örneğin İran'da GodinTepe'de yapılmış olan kazılarda M.Ö 3500 civarında arpa fermantasyonu yapıldığını ortaya koyan bulgular var. Türkiye'de Hacınebi Tepe kazılarında ortaya çıkartılanlar da Mezopotamya ve Anadolu'da M.Ö4000-3500 arasında arpa fermantasyonu yapıldığını kanıtlamakta. Çünkü her iki yer de Sümerlilerin ticaret kolonisi.

            İnsanoğlunun Erken Neolitik Çağda tahıl ziraatine başladığının anlaşılması ilebirlikte onların yetiştirdiği tahılı nasıl yiyecek içecek halinegetirdikleri de merak konusu oldu.
            Kimi tahılları filizlenmeye terk ettikleri ve filizli halde tükettiklerini ileri sürdü. Kimi alevde kavurduktan sonra ezerek un haline getirip bulamaç halinde yedikleri savını benimsedi. Bir başka sav ise bu bulamacı pişirmeyi öğrendikleri andan itibaren bira imalatının öğrenilmiş olduğudur. Bu sav hayvan derisinden kaptaki bulamacın içine ateşte kızdırılmış çakıl taşı atarak bulamacın pişirildiğini öne sürmektedir.Bu yöntemin uzun süre Germen ülkelerinde kullanıldığına ve biracılığın başlangıcının da bu şekilde olduğuna inanılır. XIX. yüzyıla kadar Avusturya'da Steinbier brauerei denilen "taş birası birahaneleri" bu yöntemle bira imalinin yapıldığı yerlerdi. 
             Antropolog Raglan ise tamamen değişik bir görüşü savunuyordu ona göre insanoğlu tarıma başladığında elde ettiği ilk mahsulü uzun süre bira yaparak biryiyeceği besleyici bir içecek haline sokmayı akıl etmişti. Yani "sıvı ekmek".
             Tohumun içinde hazmı zor olan nişastalı kısım tahıl filizlendiğindehazmedilebilir malt şekeri (maltoz) haline dönüşür. Karbohidratların bazıları önemli miktarda B ve C vitaminlerine, daha azı da A, E ve Kvitaminlerine dönüşür. Bu arada proteinler de parçalanarak temelşekilleri olan amino asit haline gelirler.
             Tamam, daha besleyici hale gelirler de Antropolog Raglan herhalde erken Neolitikçağda kilden kap yapma teknolojisinin insanoğlunun emrinde bulunduğunu varsayıyordu. Oysa kap olmadan bira muhafaza edilemez. Kap kacak yapımıise daha sonraki dönemlere tarihlenmekte. Çatalhöyük kazıları bulgularına göre M.Ö 6500'den itibaren çanak çömlek imalatı başlamış olmaktadır. O halde bira yapımını kilden kap kacak yapımı ile aynıtarihlerde düşünülmesi gerektiği ortaya çıkıyor. Yunan mitolojisine göre de Dionysos Mezopotamya ve Anadolu'dan oradaki insanların biraya çok tutkun olmasından dolayı orada Sabazios adıyla bira tanrısıyken o bölgedeki kavimlerin sürekli birbirleriyle dalaşmalarından bıkarak Yunanistan'a gelmiş ve şarap tanrısı olmuş. O bölge, sonra üç peygamber gönderilmesine rağmen adam olmamış. Bu sıralarda Amerika tek başına üçpeygamberin yapamadığını yapmaya çalışıyor. İnşallah başarır.
             
             Sümer kayıtlarına göre yıllık tahıl üretiminin % 40'ı bira üretiminde kullanılıyordu. Bir tapınak işçisinin günlük bira istikakı 1,2 litreiken aristokrat bir kişinin istikakı 4,8 litre'yi buluyordu.
             Tabii o tarihlerde şarap, kahve, çay, limonata, kola falan yok. Anlaşılansulama kanallarındaki su da içmeye uygun değil. İnsanlar içecek olaraksüt ve biradan başka bir şey bilmiyor olmalı.
             Tabii burada kastedilen "ale" tipi bira zira o tarihlerde biranın içine aroma verici şerbetçiotunun da koyulmuş olmasını ve alttan mayalandırılmış olmasını düşünemeyiz.Şerbetçiotunun biraya koyulması 13. yüzyılda Bavyeralı manastır rahipleri tarafından akıl edilmiştir. Ünlü İngiliz yazar William Shakespeare ise biraya şerbetçiotu katılmasından hiç hoşlanmamış ve ömrünün sonuna kadar şerbetçiotu katılmış bira içmemiştir.
             Bira özel imalathanelerde üretildikten sonra pişmiş kilden yapılmış çeşitliboylardaki testi ya da küplere konurdu. Kabın ağzı yine kildenkapaklarla kapatılarak, kapağa yapım tarihi yazılıp mühürlenirdi.(Bugün de pek çok ürünün üzerinde firma adıyla birlikte hazırlanma veson kullanma tarihi yer alıyor. Bu uygulamanın bu kadar eski olduğuaklınıza gelir miydi ?).
             Bira kapları özellikle "Bit Sikari"denilen içki evlerinde, içecek kişi sayısına göre seçilir, açılırdı.Biralar çeşitli kupalarla ve buğday sapından, kamıştan, sazdan ya dabakırdan yapılmış borucuklarla (bugünün içecek kamışları, pipetlerigibi) içilirdi. Bugün de Anadolu'nun bazı yörelerinde "çöplü ayran", yazın soğuk çanakta veya metal bardakta üzerinde bir adet buğday sapı ile getirilir.
           
             İçilen biranın karşılığında para ödenmezdi. O günlerin parası gümüştü. Bira için gümüş değil, biranın değerinde arpa verilmesi zorunluydu. Bira için gerekli hammaddeyi içenlerden tedarik etmek ne dahiyane bir buluş !
          Sümer şehirlerinin kimi mahalle ve liman yerleşimlerinde oturulup bira içilenve söyleşilen içkievleri vardı. Bunlar zamanımızın meyhanelerine veyabirahanelerine benzerdi. Bu birahane yöneticilerinin (işletmecilerinin)kadın olması kuraldı. İşletmeci bayanın birahanede konuşulanları yörenin mülki amirine anlatması sorumluluğu vardı. Yani her birahaneyöneticisi bayan aynı zamanda istihbarat ajanıydı. Bu yönetim işianadan kıza geçerdi. Limanlardaki içkievleri veya birahanelerinmüdavimleri gemicilerdi ama, genelde bu mekanlar kadın erkek herkeseaçıktı. Yalnızca üst düzeydeki rahibeler buralara giremezdi.Tam boyutlu görseli göster
         Sümer'de birahane sahibi kadınları "Ağzı dolduran, doyuran kadın" anlamına gelen tanrı Ninkasi korurdu. Yozgat'ta hala bira için "Fatma Ananın helvası" denmesi belki de bu yüzdendir.
         Sümer'desekiz çeşit arpa birası, sekiz çeşit de buğday birası vardı. Bunlardanbaşka üç çeşit de arpa-buğday karışımı birası yapılırdı.
         Tabii bunların hepsi değişik kalitelerde yapılırdı. Değişik kalitelereuygunluktan imalatçıların zaman zaman saptığı anlaşılıyor ki Hammurabi(M.Ö 1792-1750) kanunlarında biraya su karıştırılmaması ve fiyatnarhına ilişkin maddeler bulunmakta.
         
          Mezopotamya'da yanlışsulama sonucunda toprakların verimsizleşmesi ile arpa ziraati azaldı.Arpa az bulunur olunca bira yapacak arpa bulmak sorun oldu.Sümerlilerin son dönemlerinde ve onlardan sonra aynı bölgede yaşayanBabillilerde de 20 çeşit biranın yanısıra hurma şarabının da yaygın içki haline geldiğini görmekteyiz. Onu takibeden popüler içki ise Nübye'den yayıldığı tahmin edilen darının fermantasyonu ile yapılan "boza"dır.
        Babil'de M.Ö 2000 yılı civarında düğünlerde geleneksel kutlama içkisi bal birası idi. Buna "Arı şarabı" denirdi. Düğünden sonra tam bir ay boyunca damadın içebileceği miktarda "Arı şarabı"kayınpederi tarafından damada hediye edilirdi. Bal birasının erkeğinkudretini arttıracağına inanılırdı. Hatta Hun İmparatoru Attila'nın(406-453) yengemiz İldico ile balayının bir-iki gün sonrasında fazlacayabani ot ve baharat katılmış bal birası içtiğinden dolayıdurdurulamayan burun kanamasından öldüğü rivayet edilir. Şimdilerdevakit ve nakit azlığından bir ay değil de bir veya en fazla iki haftaolarak nikah sonrasında çiftlerin yaptığı "balayı" seyahati yani bal-ayı işte buradan geliyor. Babilliler kutlama harici zamanlarda çok bira içerlerdi.
Babil'de büyük kapasitede bira imal eden kuruluşların sahiplerinindevlete yaptığı baskı sonucunda normlara uymayan bira imal edenimalatçıların kendi yaptığı bira içerisinde boğulmaları cezası taşıyanbir kanun çıktı.

           Mısır'da en yaygın olarak tüketilen bira "haq"tı.Haq, Nil Nehri havzasında yetişen kızıl arpadan yapılırdı. Mısırlılar arpayı filizlendirirler, kuruturlar, öğütürler sonda hamur haline getirip fırında yarım süre pişirirlerdi. Daha sonra bu taze az pişmiş francalaya benzeyen somunları parçalayıp sulandırılmış hurma suyunabatırıp bir gün fermantasyon için beklerlerdi. Sonra ekmekler birtülbentin içine doldurulur. Tülbentin ucu dolanarak sıkılır veçıkarılan biraya değişik oranlarda kimyon, zencefil, mersin ağacı vebal karıştırılıp taze taze tüketilirdi. Bu şekilde yapılan birada % 12civarı alkol bulunurdu. Mısırlılar, biranın bitki örtüsü Tanrısı Osiris'in insanlara armağan ettiği bir buluşu olduğuna inanırlardı.
           antik bira şişeleri
         Öykü,Güneş Tanrısı Ra ile ona saygıda kusur eden insanoğlunu cezalandırması için yeryüzüne gönderdiği tanrıça Sekhmet (Hathor) üstüne gelişir. Sel,salgın, savaş, katliam ve ölümden sorumlu olan tanrıça Sekhmet öc alma duygusuna kapılınca tanrıça önü alınamaz öfkesiyle tam insan soyununkökünü kazıyacakken, Ra yumuşar ve tarlaları baskına uğratacak bolluktakırmızı renkli bira gönderir gökten. Tarlalara yayılan bira bir büyükayna gibi ışıldar. Kendi görüntüsünün yansımasının çekiciliğine kapılantanrıça, kanı andıran bu havuzdan içer, sarhoş olur ve sızar. Böylecekorkunç misyonunu unutur. İnsanlık da kurtulur.
          Mısır'da tapınakların ve piramitlerin inşaatında çalıştırılan işçi veya kölelereinşaat boyunca gıda olarak yalnızca ekmek ve bira verilmiştir. Mısır'daen iyi bira Nil Nehri kıyısındaki ünlü Peluse kentinde yapılırdı.
         
           M.Ö 2000 civarına tarihlenen Anastasi IV papirüsünde şöyle yazmakta :
"İçki içerek kendini kötü duruma düşürme. Çünkü ağzından çıkanları kulağın duymayacak. Sözcükler ağzından bilinçsiz olarak dökülecek. Bu başkalarının ağzında olmadık dedikodulara dönüşecek. Elin ayağın tutmaz olacak. Sana kimse yardım elini uzatmayacak. Biradan göbekleri şişmiş arkadaşlar ayağa kalkıp 'Atın şu sarhoşu dışarı ! diyecek'"
          Tabii bu uyarı anlaşılan işe yaramamış M.Ö 1350 civarında Firavun Ramses II,artan bira ayyaşlığını önlemek için bir içki düşmanlığı derneği kurmakzorunda kalacaktır. Bizim Yeşilay'ın atası bu olsa gerek.
           Nil Deltasının her yıl taşması yolu ile gelen yeni alivyonlarınçevresindeki tarlaların üzerine doğal yolla besleyici minerallergetirmesi Mezopotamya'da toprağın yorulması sonucu ortaya çıkan arpaazlığını Mısır'a yaşatmadı. Bu sebeple olsa gerek Mısır'da bira heptoplumun en yaygın tüketilen içkisi vasfını korudu. Hatta şöyle biratasözleri vardı : "Ağzı bira dolu olan kişi mutludur."
          Aynı tarihlerde Güney Amerika yerlileri mısır tanelerini ağızlarında çiğnedikten sonra bir toprak kaba tükürerek çıkartıyor. Biriken çiğnenmiş mısır taneleri fermente olmaya bırakılıyor. Sonunda ortaya "chicha" denilen bir mısır birası çıkıyordu. Meksika'da Azteklerin ise o dönemde bir de bira tanrısı var.
         Kristof Kolomb Amerika'ya dördüncü gidişinde (1502 yılı) yerlilerin bir avuç dolusu mısır ve bir avuç siyah kayın ağacı özünün bir sürahiye doldurularak doğal fermentasyona bırakılması yolu ile bira elde ettiklerini görür.

         Londra'da British Museum'da bulunan, Tanrıça Ninkasi'ye yazılmış bir şiir olan "Blue Monument"denilen ve bazılarınca M.Ö 6000 yılı, fakat bazılarına göre ise M.Ö1800 yılı civarında yazıldığı düşünülen belgede Mezopotamya'da biraiçildiği belirtilmektedir. Şu anda Irak sınırları içerisinde bulunan, Uruk'ta elde edilmiş olan M.Ö dördüncü binin ikinci yarısınaait bir tablette İkinci Sümer Hanedanının beşinci kralı olanGılgamış'ın destanı  anlatılırken Sümer'de biranın çok yaygın içilen bir içki olduğu da açıklanmaktadır.
                    antik bira fıçısı
Çinliler de pirinç ve darıyı fermente etmek yolu ile bira yapıyorlardı.

        Mısırlıların ekmek ve bira sevgisi Eski Yunan'da devam edememiştir. Yunanlılar ekmekve şarabı tercih etmişlerdir. Onları takiben Romalılar tarihçiTacitius'un kaydettiğine göre birayı Germen (barbar) içkisi ilanetmişler, tanrıların içkisi olarak benimsedikleri şaraba devametmişlerdir.
           İmparator Domitien İtalyan şarap endüstrisinibaltaladığı ve Roma İmparatorluğuna karşı şarap gelirleriyleayrılıkçılığı teşvik ettiği gerekçesiyle Gallialıların şarap imalatıyapmalarını yasaklamıştır. Bunun üzerine Mısır'dan bu yana yaygınlığınıyitirmiş olan bira yeniden eski günlerine kavuşmuştur. Bağları,Romalılar tarafından sökülen Galyalılar bu defa arpa ziraatine başlamışve ürettikleri arpanın bir kısmı ile nefis biralar yapmayı başarmışlardır.
                                                                                                                    KONULAR  
BİRA YAPIMI  
► Önce arpalar boylarına göre ayrılır.
► Tanklarda ıslatıldıktan sonra çimlendirmeye bırakılır. 
► Daha sonra malt filiz kırma ve temizleme tesislerine geçilir. 
► Malt kırma değirmeni yoluyla kırık malt deposuna aktarılır. 
► Sonra sırasıyla şekerlendirme kazanı, aktarma kazanı, süzme kazanı ve kaynatma kazanlarına aktarılır. 
► Elde edilen şıra şerbetçi otu ile süzüldükten sonra durulma kazanlarına aktarılır. 
► Durulan şıra, şıra seperatöründen ve soğutuculardan geçirilerek fermantasyon kazanına aktarılır. 
►Fermantasyondan sonra dinlendirilir. Filtre edilen bira pastörize edilerek tüketime sunulur

         İyi bira, iyi malttan; iyi malt ise iyi arpadan yapılır. Birada arpa maltı kullanılmasının nedenleri; arpanın kolay korunması, sert kabuğu sayesinde haşarata dayanıklı olması, diğer çıplak tahıl tanelerine oranla daha zor küflenmesi, biralık arpanın çekirdek kısmının diğer tahıllardan daha yumuşak olması ve malt yapımında daha yüksek verim sağlamasıdır. Arpanın kimyasal bileşiminden dolayı da, daha iyi bir şekerlendirme söz konusudur.
         Tarladan toplanan arpa, bir dizi makine yardımıyla temizlenir, taneleri irilik derecesine göre ayrılır ve yüksek silolarda havalandırılarak, zamanı geldiğinde suya yatırılıp çimlendirilir. Belirli bir çimlenme oranına geldiğinde suyu çekilerek fırınlanır. Bu esnada çimlerinden arındırılan arpa, malt haline dönüşür.
          Elde edilen malt öğütülüp su karıştırılarak belirli bir sıcaklıkta bekletilir. Bu işleme mayşeleme denir ve böylece bir ara-ürün olan şıra elde edilir. Biranın % 80'i su olduğundan, kullanılan suyun belli niteliklerde olması çok önemlidir. Mayşelemede en önemli husus nişastanın parçalanmasıdır.

           Katı-sıvı karışımı halinde bulunan şıra, süzme kazanı içinde filtrelenerek küspesinden arındırıldıktan sonra, kaynatma işlemine geçilir. Kaynatma, bira yapımının dönüm noktasıdır ve şıraya karakteristik olarak acılık ve aromatik tad özelliğini veren şerbetçiotu ilavesi bu aşamada yapılır. Şerbetçiotu çiçeğini biracılıkta önemli kılan, içerdiği lupulin maddesidir. Lupulin, reçine ve yağlardan oluşur; acılık ve koruyucu özelliği reçineler, aromayı ise gerekli yağlar vermektedir.
          Bir-iki saat kaynatıldıktan sonra şıra soğumaya alınır. Bira üretiminde şıranın havayla temasını kesen "kapalı soğutucu"lar kullanılmalıdır.Bir litre bira elde etmek için 6-7 litre su gereklidir.
Şıra, istenen soğukluğa ulaştığı zaman maya ile karıştırılarak fermantasyon işlemine başlanır. Alt ve Üst Fermantasyon denen, iki tür fermantasyon vardır; Ülkemizde genellikle alt fermantasyon uygulanır ve bunu gerçekleştirmek için topak maya kullanılır. Topak mayalar, fermantasyon sonuna doğru, dibe çabuk ve iyi oturmaktadırlar.
          Fermantasyonu tamamlanan genç bira, 0-2 ºC soğukluktaki özel tanklarda dinlendirilir. Sonraki aşama, filtrasyon işlemidir ve istenen berraklığa kavuşması için bira en az bir kez filtre edilir. Buradan dolum tanklarına aktarılan bira, artık şişelenmeye hazırdır. Dolu şişeler, pastorizasyon işleminden geçirilir. Pastorize edildikten sonra etiketleme bölümüne giden şişeler, buradaki ışıklı levha sisteminde kalite kontrolünden geçirildikten sonra, kasalar yerleştirilerek dağıtıma hazır hale gelirler.

MALT
          Filizlerin uzunluğu arpa boyuna yaklaşınca arpalardan koparılıp ayrılır. Arpalar kurutulup un yapılır. Bu una "malt" denir. Malt, sarı toz veya şerbet halinde "skorbut" denilen kanama ve zafiyyet hastalığında ve çocuk mamalarında kuvvet verici ve hazm için kullanılır. İçinde alkol yoktur. Malt, sıcak su ile karıştırılıp bırakılınca, içindeki amilaz, nişastayı mayalayarak parçalar. Maltoz denilen şekere çevirir. Bu şekerli sıvıya şerbetçiotu çiçekleri konulup kaynatılır.

FERMANTASYON
            Fermantasyon, bir maddenin bakteriler, mantarlar ve diğer mikroorganizmalar aracılığıyla, genellikle ısı vererek ve köpürerek kimyasal olarak çürümesi olayıdır.Fermantasyon anaerobik şartlarda, yani oksidatif fosforilasyon olamadığı durumlarda, glikoliz yoluyla ATP üretimini sağlayan önemli bir biyokimyasal süreçtir. Biyokimyanın fermantasyonla ilgilenen dalı zimolojidir.

ŞERBETÇİOTU
           Bira çiçeği olarak da bilinir, kendirgiller familyasından Temmuz-Eylül ayları arasında yeşilimsi-beyaz renkli çiçekler açan, 2-5 m yüksekliğinde, sarılıcı gövdeli, iki evcikli otsu bir bitki türü.Bitkinin gövdeleri ince, tırmanıcı, sarılıcı ve üzeri sert tüylerle örtülüdür. Yapraklar karşılıklı, uzun saplı ve yürek şeklindedir. Yaprakların da üst yüzeyleri sert tüylüdür. Birada şerbetçiotu ilk defa avrupalılar tarafından kullanılmıştır.
Resim:Hopfen2.jpg


EV YAPIMI BİRA
GEREKENLER:
         10-15 litrelik bira karısim maddelerinin konulacagi paslanmaz çelik veya alüminyum tencere ,19-22 litrelik temel mayalanma kabi ,kaptan gaz çikisini saglayacak hava valfi , siseleme kovasi , biranin bir kaptan digerine aktarilmasinda kullanilacak hortum , huni, sise ve kapaklar ,ekipmanin temizligi için iyot bazli solüsyon ile biranin alkol oranini ölçmeye yarayan hidrometre edinmek gerekiyor.
1. ADIM:
 
         İlk is, üretimde kullanilacak ekipmanin kaynatilmasi ve sterilize edilmesi gerekir.kaynatma tenceresine 5.5-7.5 litre soguk su ile bir torba içerisinde ezilmis tahil parçalari konularak orta ateste isitilir. bu arada, suyun kalitesini artirmak amaciyla 1 çay kasigi alçitasi ya da kalsiyum sülfat eklenir.ilk [bkz:kaynama isaretleri] ile birlikte tahil torbasi tencereden çikarilip süzülür. tam kaynama noktasina gelindiginde, ev birasi yapiminin en önemli maddelerinden malt özü karisima eklenir.
2. ADIM:
 
         Karisima, tat ve aromayi artirmak için serbetçiotu 3 asamada dahil edilir. karisim ilk kez serbetçiotu eklenmesinden sonra 30 dakika ,ikinci kez eklenmesinden sonra 15 dakika ,son kez ise 2 dakika daha kaynatilir. kaynamanin bitimiyle karisim mayalanma kabina alinir. mayalanmanin baslayabilmesi için karisimin 70 derece isiya düsürülebilmesi için önceden hazirlanan 13 litre soguk suyun bir bölümü, buna katilir. mayanin katilmasinin ardindan kalan soguk su da mayalanma kabina eklenir. karisimin alkol ve yogunlugu hidrometreyle ölçülür ve bir kenara yazilir.mayalanma kabinin üzerine hava valfi takilir. 2-5 gün içinde kabarciklarin olusmasiyla baslayan mayalanma 7-10 gün içinde tamamlanir. 7 gün sonra karisimin yogunlugunun ikinci kez ölçülmesiyle mayalanmanin gerçeklesip gerçeklesmedigi belirlenir. iki ölçüm arasindaki fark, biranin alkol yüzdesini verir. kabarciklarin dakikada bire düsmesi, biranin siselemeye hazir hale geldigini gösterir. 
SON ADIM:
 
           Bir kap suya, kabin 4''te 3''ü ölçeginde tahil sekeri eklenip 10 dakika kaynatilarak ''priming+seker'' elde edilir. bu seker ile bira siseleme kovasinda karistirildiktan sonra hortumla siselere aktarilir. üstünde 2-3 santimetre bosluk kalacak sekilde doldurulan siselerin agzi, çevirmeli olmayan kapaklarla sikica kapatilir. bira oda sicakliginda karanlik bir yerde en az 2 hafta bekletilir. yaklasik 100 dolara malolacak bir maliyetle biranizi evinizde yapip içebilirsiniz.tadini ilk baslarda garip gelmesine ragmen ilerde zamanla * veya * aratmamaktadir. 
                                                                                                                                                        KONULAR  
BİRA ÇEŞİTLERİ

ALKOL ORANINA GÖRE

RENKLERİNE GÖRE

HAMMADDELERİNE GÖRE

ÜRETİM TEKNİKLERİNE GÖRE


Light
Regular
Premium
Special


Kırmızı
Beyaz
Siyah

Arpa
Çavdar, Yulaf
Mısır,Buğday
Domates
Pirinç vb.

Ale
lager

bkz. bira stilleri


ALKOL ORANLARINA GÖRE BİRALAR
LİGHT BİRA
          Alkol oranı 3.5 dereceden az yemek esnasında tercih edilen bira çeşididir.
REGULAR BİRA
          Adından da anlaşıldığı gibi standart alkol oranına sahip bira çeşididir.
PREMİUM BİRA
          Aslında birinci sınıf bira olarak tanımlanır ve alkol oranı standartdan fazladır.
SPECİAL BİRA
          Alkol oranı %8 ve daha fazla olan biralara denir.


RENKLERİNE GÖRE BİRALAR

KIRMIZI BİRA        
          Çogunlukla Avustralya' da üretilip tüketilir. Ülkemizde de tuborg' un kırmızı bira çeşitleri mevcut. Kırmızı biraların alkol oranı yüksektir. Bu da ne yazık ki halk arasında vodka katkılı bira söylentilerine yol açıyor. Arkadaşlar lütfen söylentilere kulak asmayın biranın alkol oranı ' e kadar alkol ilave etmeden çıkarılabilir.
          Arkadaşlar üzülerek söylemeliyim ki kırmızı biranın rengini nerden aldığını ben de bilmiyorum ve sizinle bu bilgiyi paylaşamamak onur kırıcı kusura bakmayın eğer bilen arkadaşlar varsa aşağıdaki yorum kısmına yazsın lütfen bilgi güçtür paylaştıkça büyür fikrinizi esirgemeyin.

SİYAH BİRA
          Öncelikle Almanya' da üretilimiş daha sonra da ülkemiz dahil dünyada popüler olmuş diğer bir bira çeşididir. Siyah biranın özelliği kaynatılırken içerisine kavrulmuş malt atılmasıdır. Alkol oranı %5-6 civarıdır.

BEYAZ BİRA
         
Dünyada en çok içilen ve tercih edilen biradır. Bunun nedeni düşük alkollü olmasından kaynaklanıyor. Daha doğrusu alkol oranı standart ve her insana uygun. Ayrıca beyaz biranın içimi diğer biralara nazaran daha hafiftir. Renginden olsa gerek ülkemizde bu biraya sarı bira diyen çok fakat bu yanlıştır. Uluslararası kanunlarla beyaz bira olarak kabul edilmiştir bu bira çeşidimiz.   


ÜRETİLDİKLERİ HAMMADDELERİNE GÖRE BİRALAR

ARPA,YULAF,MISIR
          Bira üretiminde hepimizin de bildiği gibi en çok kullanılan hammadde arpadır. Çavdar, Yulaf ve Mısır da bira üretiminde en çok kullanılan tahıllardandır. Biranın karakterinde büyük farklılıklar yaratırlar.
BUĞDAY
          Buğday ile elde edilen biralar genellikle daha yoğun kıvamlı, koyu renkli, doyurucu özelliklere sahiptir.Örneğin gusta efes pilsen tarafından ülkemize tanıtılan bu bira da buğdaydan elde edilen en iyi biralardandır.

ÇAVDAR
          Çavdardan elde edilen bira aslında Rusya dışında pek tercih edilmez. Tadı oldukça buruk ve ekşidir. Çavdardan elde edilen en popüler bira kvastır.
          KVAS
          Kvas ya da kvass ,komünist kola diye adlandırılan, çavdar ekmeğinin suda bekletilip mayalanması sonucu oluşan bir içecektir ve tarihi komünizmden eskidir milli ve kültürel bir içecektir. Alkol oranı düşük olduğundan Rus ve Ukrayna halkları tarafından Türk içeceği bizim şalgam suyu gibi severek tüketilir. Yol kenarlarında bu içeceğin satıldığı tankerler vardır ister bardakla veya litreyle boza alır satılır.Rusya, Belarus Ukrayna, eski Sovyet ülkleri ve orta avrupa ülkelerinde popüler olan Kvas, 0.05-1.44% oranında alkol içermektedir.
           Rusya'nın votkadan sonra milli içeceği Kvas, Rus serinletici içecekleri arasında en popüler olanlardan birisidir. Kvas insanların soğuk kış günlerinde kurtaran bir ilaçtır, vitamin B ve vitamin C içermektedir. Ev yapımı halk ilaçlarında Kvas, soğuk algınlığı, ateş ve hazım sorunları gibi birçok rahatsızlık için kullanılmkatadır. Rus hastanelerinde Kvas her hasta için gerekli günlük bir içecek olarak verilir. Enerji içeceği olarak da bilinmektedir.
              KVAS MARKALARI
First Kvass
Rigas Kvass
Kombucha
Chicha
Ibwatu
Pulque
Toddy
Malta
Veseliras
Ilguciems
 (click to close)


DOMATES
          Çılgınlık dimi işte japonlar yine yapıcağını yaptı domatesten bira elde ettiler. Adı da tomato bibere Bunlar ilk değil tabi daha önce de japonlar bira üretiminde bezelye, yeşilçay vb. çok şey denemişler. Elbetteki en başarılı oldukları pirinçten elde ettikleri sake.
         TOMATO BİBERE
 
         Domatesin tatlı tadı ile şerbetçiotunun acı tadının bir araya getirilmesi ile üretildi. 330ml'lik bir şişe Tomato Bibere için bir adet domates kullanılıyor. Tokyo'da bir bar işleten Isamu Waki, yıllardır domatesli bira üretimi konusunda birçok bira üreticisinin ikna etmeye çalıştı. Echigo Beer Co.'nun sahibi Hirofumi Koda, Waki'nin bu fikrini benimseyen ilk bira üreticisi oldu.
          Waki son olarak daha önce pirinç, bezelye ve yeşil çay kullanarak bira üreten Echigo Beer Co.'nun kapısını çaldı. Şirketin sahibi Koda, Waki'nin proje ile ilgili enerjisinin, projeyi hayata geçirmesinde etkili olduğunu belirtti.Koda,  kullanılan tüm malzemelerin organik olduğu sağlıklı birayı üretmeyi hedeflediklerini, ancak domatesin lifli yapısı ve düşük şeker içermesi sebebiyle filtreleme ve fermantasyon aşamalarında güçlük yaşadıklarını sözlerine ekledi. Yaklaşık olarak 5 ay gibi bir sürede üretilen ilk ürünün ardından yapılan birçok deneme sonunda şeker oranı artırılan ürün piyasaya sunulabildi.

PİRİNÇ
          
Tabii yine japonların işi pirinçten bira yapmak ama helal olsun gerçekten tutuldu. Pirinçten elde edilen bu içkiye sake deniliyor.
          SAKE
          Sake çoğu kaynakta şarap, likör hatta rakı olarak kategorilenmiş olsa da Amerika' da bira olarak sınıflandırılıyor. Bence de  biradır sake çünkü tahılın mayalanmasıyla oluşuyor sonuçta. Bu yüzden sakeye burada yer verdim. Alkol oranı -16 civarında bundan dolayı şarap diyen, renginden dolayı rakı diyen çok hatta ve hatta bazı kaynaklar u ve ne yazıktır ki ? alkol oranına sahip diye yazanlar var.  Sake' nin soğuk ve sıcak olarak çeşitleri de mevcut. Bu yüzden sake her mevsim popüler. İçimi çok rahattır.
           Sake yapımında ilk olarak pirinç su ile karıştırılıp mayalandırılır. Sonra buharda ısıtılıp hamur haline getirilir, elle yoğurulur. Fıçılara konulup tekrar su ile karıştırılır ve tekrar mayalandırılır. Bu iki aşamalı işlemden sonra 8-10 gün dinlendirilir. Ardından süzülüp şişelenir.
          Sake servisinde kullanılan ufak vazo benzeri kaba 'çuhoşi' yine ufak shot bardağı benzeri bardağa 'çoko' veya 'sakasuki' ve mezesine (genelde çiğ balık) sikudaşı deniliyor.
          Sake servis edilmeden önce ise sıcak türde olanlar 300' ye kadar ısıtılır. Soğuk türde olanların yanında buz verilir. Sek içilir, ağızda önce şekerli ardından hafif acı bir tat verir, boğazı yakmaz.

            SAKE MARKALARI
Oseki Sake          
Sho Chiko Sake          
Gekkeikan Silver          
Daiginyo Sake          
Ginjo Sake          
Hakusan Sake          
                                                                                                                                                        KONULAR  
BİRA STİLLERİ
ALE LAGER
STOUT
PORTER
GEUZE
KÖLSCH
ALTBİER
HEFEWEİZEN
CRYSTALWEİZEN
BİTTER
BROWN ALE
CROWN ALE
SCOTCH ALE
PALE ALE
MİLD
BARLEY WİNE
WHEAT BEER
PİLSNER(PİLSEN)
BOCK
BOCKBİER
DARK
MALT LİQOUER
NON-ALCOHOLİC
DUNKEL
OKTOBERFEST
 
        Biralar üretim tekniklerine göre alt fermantasyon biraları(lager) ve üst fermantasyon biraları(ale) olmak üzere ikiye ayrılır.

LAGER
          Alman birası olarak da bilinir. Alt fermantasyon biralarının genelleyici ismidir ve aynı zamanda kendisine özel bir bira stilidir. Lager bira su, arpa ve malt dışında nitelik içermez örneğin aromalı bir bira lager bira olamaz. En çok içilen bira türüdür. Sıradan bir Bavyeralı yılda ortalama 240 litre lager tüketir.

PİLSNER
         
Ülkemizde dahil olmak üzere dünyada en çok tüketilen biradır. İsmini Çekoslavakya'nın Pilsen kentinden alır bu da biranın Almanyadan ziyade Çekoslavakya' ya özgü olduğunu göstermektedir. Alkol oranı standart seviyede ve rengi çok az koyudur. Ülkemizde en çok veya sadece desek yeridir bu bira tüketilir.
BOCK
         
Pilsnerdan farkı Almanya' ya has, CO2 miktarı yüksek ve bol köpüklü olmasıdır.
BOCKBİER
         
Bockdan farklı daha koyu renkli alkol oranı daha yüksek(%6-7 hacmen) yüksek doygunluk sağlayan Mayıs ayı, sonbahar ve yılbaşında genellikle Almanya' da tüketilen mevsimsel bira tipidir.
DARK
         
Koyu renkli malt veya kavrulmuş malttan üretilen %4,5-7 hacmen alkol ihtiva eden bira stilidir.
MALT LİQOUER
         
Adından da anlaşıldığı gibi bi nevi malt likörüdür veya likör gibi üretilmiş biiradır da diyebiliriz. Alkol oranı yüksek iken belirli prosesler sayesinde bu oran düşürülür. Fakat hala diğer biralara göre yüksek alkollüdür(%6-8 hacmen).
NON-ALCOHOLİC
         
Doğal yollardan oluşan alkolün yüksek dereceli prosesler yardımıyla tamamen olmasa da tamamına yakın alkolün uzaklaştırılması sonucunda elde edilen biradır.
DUNKEL
          Aslında karakter olarak üst fermantasyonlarına benzer fakat altt fermantasyon yoluyla üretildiği için lager bira stili içresinde yer almaktadır. Eskinden üst fermantasyon yöntemiyle de üretilen tipleri mevcutmuş. Koyu renkli, sert, yüksek alkollü gibi özelliklere sahip.
OKTOBERFEST
          Almanya' da bavyera eyaletinin Münih kentinde Oktoberfest bira festivali için tüketilen mevsimsel bira stilidir. Bu festival genelde ekim ayında düzenlenir ve 16 gün sürer. 


ALE
       
  Ale bir çok farklı karakterde koyu renkli bir dizi üst fermantasyon bira tipleri için kullanılan genel terimdir. Ale tipi biralar arpanın yüksek sıcaklıkta kavrulup mayalanmasıyla elde edilir, şerbetçiotu kullanılmaz veya geç katılır.

STOUT
        
Ale ailesinin en popüleridir. İrlanda, İskoçya ve İngiltere gibi ülkelere özgüdür. Siyaha yakın renkli, orta-yüksek alkollü, içimi zor genelde ağızda hafif tütsü ve kızarmış ekmek tadı bırakır.
PORTER
         Türkçe karşılığı hammal demek. Halk arasında biz ona amele içkisi diyoruz. Yalnız bu şekilde aşşağılanmaması gerek %9 alkol oranına sahip türleri de mevcut.
GEUZE
        
  Belçika' ya özgü biradır. En aromatik biralardan biri. İçindeki meyankökü rengi koyulaştırır. Ayrıca hafif kola tadı hissettirir.
KÖLSCH
          Açık renkli mayhoş bi tada sahip. Özellikle Almanya' ya özgü Köln şehrinde popülerdir.
ALTBİER
         
Koyu renkli, buğday ve arpa maltının birlikte kullanıldığı yoğun, acı, sert bira stilidir.
HEFEWEİZEN
          Miktar olarak en az P buğday maltı kullanılarak üretilen ve Almanya' nın Bavyera eyaletinde popüler olan bira stilidir.
CRYSTALWEİZEN
          Hefeweizen' den farkı filtrasyon sonrası mayanın uzaklaştırılmasıdır. Böylelikle berrak bir renge sahip.
BİTTER
           Adından da anlaşıldığı gibi acı bira stilidir. Acımsı karakterini maltın kavrulmasına borçludur.
BROWN ALE
         
  Kahverengi ve kahve aromalı bira stiili.
CREAM ALE
          
Kremamsı yumuşaklığa sahip bira stili
SCOTCH ALE
          
İskoçya' ya özgü bira stili.
PALE ALE
          
İngiltere' ye özgü acımsı, bol malta sahip, yüksek alkollü bira stili.
İNDİAN PALE ALE
           1777 yılından bu yana Hindistan' a gemilerde fıçılar içerisinde götürülen ve bu geleneğe halen uyularak pazarlanan bira stilidir. Bu özelliği onu çok farklı kılıyor. Acımsı, bol malta sahip, yüsek alkollü bira stili.
BASS PALE ALE
           Bass Pale Ale, 1777 patenti alınmış İngiltere’nin ilk bira markasıdır. Pale ale normalden biraz daha acı tadı ve fazla alkol yüzdesi bir biradır. Bir dönem o kadar ünlü olmuştur ki Oxford Üniversitesi’nden bir grup bilim adamı, Bass Pale Ale’nın matbaadan daha onemli bir buluş olduğunu fikrini ortaya atmışlardır. Zira 18. yüzyılda daha içme suyu yokken insanlar içindeki alkolden dolayı, sudan daha temiz olması sebebiyle su yerine bira içerlermis.
          
şekilde de görüldüğü gibi bass ale özel bardağına yarısı kadar konuluyor ve ardından yine özel süzgeciyle üzerine stout bira ekleniyor ve bu iki bira birbirine karışmıyor. Aynı zamanda bu bir kokteyl, adı half&half.
BARLEY WİNE
         
Türkçe' ye arpa sarabı diye çevirebileceğimiz bira türü. Esasen şarapla alakası yoktur çünkü üretim şekli şarap gibi degil, bira gibidir. Kendisine arpa şarabı adı verilmesinin sebebi yüzde 8 ila 12 arasindaki yüksek alkol ihtivasidir. Şarapla karıştırılmamasi için Amerika'da bu içkiyi uretenlerin ona barleywine style ale demeleri mecburidir. Birkaç sene bekletilmeye uygundur, tadı güzelleiir.
MİLD
         
Koyu renkli, tatlı sooğuk içilmeyen yine İngilizlere has bira stilidir.
WHEAT BEER
         
Yoğun kıvamlı, tatlı buğday birası. Örneğin gusta. 
                                                                                                                                                        KONULAR  

BİRA MARKALARI

EFES PİLSEN
          Elbetteki hepimizin bildiği gibi ülkemizdeki en popüler bira markası 'efes'. Adını İzmir' in antik kenti Efes' ten ve Çekoslavakya' nın Pilsen şehrinden almakta. Gerçekten efesin hakkını yememek lazım çünkü yabancı bira firmalarını dahi ülkemize tanıtmaktan çekinmiyor her ne kadar rakipleri olsa da. Ayrıca efes etkinlikleri, partileri, organizasyonları ve sposorluklarıyla da ön plana çıkmakta. İstatistiklere göre ülkemizde içilen 10 bardak biranın 8' i efes pilsen.
TARİHİ
         1969 yılında üretimine İstanbul ve İzmir'de kurulan fabrikalarında başlayan Efes Pilsen, ilk günden bu yana Türkiye'nin en beğenilen birası olmakla kalmayıp, bir dünya markası olma yolunda da hızla ilerliyor. 5 ülkede toplam 15 bira, 6 malt fabrikası ve 1 adet şerbetçiotu işleme tesisi ve zengin marka ve ambalaj porftöyü ile sürekli ilerleyen Efes Pilsen Avrupa'da en çok tüketilen on bira markası arasına girdi. 

1986
Türkiye'nin ilk kutu birası İzmir Bira Fabrikası'nda üretildi.
1993 Türkiye'nin ilk 'light' birası Efes Light pazara sunuldu.
1998 Türkiye'de şeffaf dönüşümsüz şişede pazara sunulan ilk siyah bira olan Efes Dark Grub'a katıldı.
1999 Bira sektöründe bir yeniliğe öncülük edilerek, 5 It. fıçı ambalaj i hayata geçirildi.
1999 30. yıl anısına ilk kabartmalı kutu üretildi. 
2000 Bira kültürünü geliştirmek amacıyla, Türkiye çapında Birahane İyileştirme Projesi başlatıldı.
2004 Fıçı tadı, Efes Pilsen fıçı kutu ambalajıyla ilk kez pazara sürüldü.
2004 Türkiye'de ilk kez meyve aromalı malt içeceği Ritmix çıkarıldı.
2004 Anadolu Efes, Türkiye'deki tüm lokasyonlarında ıso 9001, HACCP, ıso 14001 ve OHSAS 18001 belgelerinin tümünü aynı anda almaya hak kazanan ilk kuruluş oldu.
2005 1 litrelik şişe birası, ilk kez Marmara Gold ile pazara sunuldu.
2005 Efes Light 25 cl kutu ambalajında piyasaya sunuldu.
2005 Fıçı tadı, Efes Fıçı Şişe ile piyasaya çıkarıldı.
2005 Standart kutu biralardakinin 3 katı oranında alüminyum kullanılıyor olması nedeniyle biranın çok daha hızlı soğuma ve daha uzun süre soğuk kalmasını sağlayan "Cool Bottle" Efes Pilsen tarafından Türk tüketicilerine sunuldu.
2006 Ice üretim tekniğiyle üretilen Türkiye'nin ilk Ice birası Efes Ice piyasaya sunuldu.
2007 Türkiye'nin ilk buğday birası Gusta piyasaya sunuldu.

ÜRÜNLERİ
EFES PİLSEN %5 vol     14 madalya kazanmıştır.
EFES LİGHT %3 vol     @ düşük kalorili.
EFES İCE %4.2 vol 00   buzz gibi...
EFES DARK %6.1 vol     karamel aromalı.
EFES DARK BROWN %6 vol     kahve aromalı.
EFES XTRA %7.5 vol     2002 de altın madalya kazandı.
MARMARA GOLD %4.1 vol     24 ayar bira.
MARMARA KIRMIZI %7.1 vol     aslında kırmızı değil.
 GUSTA                             %5 vol               buğday birası..

MİLLER GENUINE DRAFT
          Amerika' nın Milvaukee eyaletinin, menomonee köyünde, 1855 yılında Frederic Miller tarafından kurulmuş ufak bi fabrika idi. Yakınlardaki tarlalardan hammaddenin kolayca sağlanması bizim Frederic abiye çok koazandırmış. 30 mayıs 2002' de Phılıp Morris' in hisselerin çeyreğini alması ile Miller adını dünyada duyurup birçok ülkeye satışta bulunmuş.
         Alkol oranının diğer biralarla aynı olmasına rağmen, çok taze ve ferahlatıcıdır. Reklam olsun diye yazmadım gerçekten içindeki şerbetçiotunun farklılığı ve cold-filtered denilen özel bir yöntemle üretilmiş olması Millerı ayıcalıklı kılıyor. Miller bu sayede rahatlıklı şeffaf şişede pazarlanabiliyor. Dikkat ederseniz şeffaf şişede satışa sunulan bira oldukça az çünkü bira güneş ışığına karşı çok hassastır. Oysaki Miller şeffaf şişesine rağmen 9 ay boyunca tazeliğini koruyabiliyor. Miller' da efes pilsen tarafından ülkemize tanıtılmıştır.
COLD-FİLTERED
         
Biranın pastorizasyon işlemine tabi tutulmadan, soğuk ortamda (2-3C ) normal filtrasyonu yapıldıktan sonra, yine soğuk koşullarda steril filtreden (0,1 mikron çapında gözenekleri olan filtrasyon plakaları) geçirilerek, aseptik dolum ortamında şişe veya kutuya doldurulması işlemidir.
GENUINE DRAFT
           Hakiki fıçı birası olarak Türkçemize çevirebiliriz. 
FOSTER'S
          Markanın öyküsü 1886 yılında Foster kardeşlerin New York'tan Melbourne'e gelmesi ve 1888'de dönemin en son teknolojiye sahip fabrikasında dünyanın ilk "alt fermantasyon" birasını üretmesiyle başladı. Aynı yıl en büyük bira markalarının katıldığı Centennial Fuarı'nda "En İyi Uluslararası Bira Üreticisi" ödülünü kazanarak Foster's ününü Avusturalya'nın dışına taşıdı. Ülke dışında da ünü hızla yayılan ve sevilen marka, 1920 yılına gelindiğinde artık sadece Avustralya'nın ulusal birası değil, aynı zamanda ulusal simgelerinden biri haline geldi.
          Foster's 70'li yıllardan sonra sadece ününü değil üretimini de Avustralya'nın dışına yaydı ve İngiltere'de bir fabrika kurdu. Foster's doğup büyüdüğü Avustralya'nın dışında, içinde Türkiye'nin de bulunduğu 12 farklı ülkedeki 15'ten fazla fabrikada üretiliyor ve Avustralya, Asya, Pasifik, Avrupa, Amerika ve Ortadoğu bölgelerindeki 150'yi aşkın ülkeye bu merkezlerden gönderiliyor.
HEAD INJECTİON TEKNOLOJİSİ (HIT TM)
         Bu sistemde fıçı kulesinin musluğu içerisinde iki ayrı hazne bulunuyor. Head Injection Teknolojisi sayesinde fıçı bira birinci hazneden bardağa doldurulduktan sonra, ikinci hazneden ayrı bir buton sayesinde ideal oranda köpük doldurulabilmekte. Mükemmel fıçı bira lezzetinin yakalandığı bu sistem sayesinde köpüğün bardaktaki bira bitene kadar kalması da sağlanıyor.
STREAMLİNE TM TEKNOLOJİSİ
          Bu teknoloji ise biranın soğuk servis edilmesinde benzersiz bir sistem ortaya koyuyor. Bu sistem, fıçı kulesi kısmında bulunan ilave soğutucu sayesinde fıçı biranın bardağa ideal soğuklukta ( 1-30) doldurularak servis edilmesine olanak sağlıyor. 

MARIACHI

         Agave ve limon aromasının birleştiği ve shot bardaklarıyla içilmesi ile Meksika' nın gurur kaynağı tekilanın bira' deri çok farklı bir bira. Yine efes pilsen tarafından ülkemize tanıtılmış. Bi de mariachı black diye çeşidi mevcut %6 alkol oranına sahip bununda içme tarzı bi farklı pipetle içilmesi öneriliyor.Ayrıca marıachı' nın tekilaları da mevcut tabii.


TUBORG
        Carlsberg ile işbirliği içerisinde ülkemizde en çok tercih edilen firmalardan biri. Türkiye' deki fabrikalarından 51 ülkeye ihraç yapmakta ve üretim kapasitesi yılda 300 milyon litre, 36 bin ton malttır. Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş, Yaşar Holding tarafından, Tuborg Breweries Ltd. ortaklığı ile 1967 yılında İzmir-Pınarbaşı’nda kuruldu.
 
ÜRÜNLERİ
TUBORG GREEN %4.4 vol      
TUBORG GOLD %5 vol     tuborg' un ilk birası
TUBORG SPECİAL %7 vol      
TUBORG KIŞ BİRASI %6 vol     mevsimsel bira tipi
T - BEER %4.9 vol      
T - BEER MEXICANA %5.2 vol     agave ve limon aromalı
SKOL % 4.4 vol     iskandinavca şerefe demek
TROY LIGHT % 3 vol     @ az kalorili
VENUS        
VOLE %5 vol     double-lagering yöntemi
BATTERY       enerji içeceği
 CARLSBERG                                        %5 vol                         ingiliz milli takım sponsoru

DOUBLE-LAGERİNG
            Fermante edilen bira soğutularak önce 80 sonra 20 derecede bekletilir. Ardından ortam sıcaklığı -10' ye indirilir ve bira filtrelenir.

DİĞER BİRA MARKALARI
AlmanyaAugustiner Brau Munich Export Light Beer, Beck's Beer, DAB Meister Pils, Hacker-Pschorr Llight Beer, Kulmbacher Monkshof Amber Light Beer, Löwwnbrau Pinkus Ale, Pinkus Pils, Pinkus Weizen, Spaten Munich Light, St. Pauli Girl Beer
AvustralyaFoster's Lager,Thomas Cooper and Sons Real Ale, Cooper Best Stout, Cooper's Real Ale, Swan Premium Lager, Toohey's Lager Beer, Tooth Sheaf Stout, West End XXX Beer Export
AvusturyaGosser Export Beer, Ottakringer Bock Malt Liquor, Puntigam Export Beer
BelçikaOrval, Rodenbach Belgium Beer, Ztella Artois LightLager, Westmalle Tripple Abbey Trappist beer, St. Sixtus Belgium Abbey Ale
ÇinTsing-Tao
ÇekoslovakyaPilsner Urguel
DanimarkaCarlsberg Royal Lager Beer, Carlsberg Elephant Malt Liquer
EndonezyaBintang, Anker, Bali Hai
FilipinlerSan Miguel Beer
FransaKronenbourg 1664 Imported Beer, Lutece Biere de Paris, George Killian's Biere Rousse, 33 Export Beer
HollandaHeineken Lager Beer, Grolsch Natural Holand beer
İngiltereBass Pale Ale 1AP, John Courage Export, MacEwan's Scotch Ale, MacEwan's Edinburg Ale, Mackeson Stout, Ind Coope Double Diamond Burton Pale Ale, Newcastle Brown Ale, Theakston Old Peculier Yorkshire
İrlandaGuiness Exstra Stout, Harp Lager
İsveçCardinal Lager Beer, Feldchlossen Hopenperle, Löwenbrau Zurich Export Light
İtalyaDreher Export Beer, Peroni Premium Beer
JaponyaKirin Beer, Sapporo Lager Beer
KanadaCarling Black Horse Ale, Labatt's Pilsener Blue, Molson's Canadian Lager Beer, Molson Ale, Moosehead Canadian Beer, O'Keefe Ale, Yukon Gold Premium lager Beer
MeksikaDos Equis XX Beer, Dos Equis XX Light Beer, Dos Equis Special Lager, Tecate Cerveza
NorveçAass Bok Beer, Rignes Special Beer
Yeni ZelandaSteinlager New Zealand Lager Beer, Leopard Lager
                                                                                                                                                        KONULAR  
BİRA SERVİSİ

         Bira mutlaka soğuk sunulmalı ve içilmelidir. Biranın gerçek tadının alınacağı en uygun sıcaklık 6, 8 derecedir. Bu soğukluk derecesi en kolay, bardağın terlemesiyle anlaşılır. Farklı biraların ideal içme sıcaklıkları da kendileri gibi farklılaşabilir. Genel olarak bira içme soğukluğu 6-8 C olmasına karşın, Beck's'in ideal içme soğukluğu 3-5 derecedir. Bunun nedeni her biranın farklı bir aromaya sahip olmasıdır. 
         Bira, köpüğüyle servis yapılır. Çünkü köpük, biranın taze olduğunun göstergesidir. Köpük soğuk içilmesi gereken biranın ısınmasını engeller. Aynı zamanda biranın bardağın dışındaki havadan izole olmasını, oksijenle temas etmemesini ve böylece aromasını korumasını sağlar. İki parmak köpük biranın ayrılmaz parçasıdır. Bira, soğutulmuş bardakta sunulmalıdır. Bardak soğutulmuş olursa, bira soğukluğunu daha uzun süre korur.
 

                                                                                                                                                        KONULAR  
BİRA KOKTEYLLERİ

HALF&HALF      
½ Ale Beer
½ Stout Beer
Bardak: Pilsner
Servis  : Build
İngiltere' de çok popülerdir.
Stout eklenirken süzgeç kullanılır.
 
SHANDY GAFF          
½ Ale / Porter Beer
½ Ginger Ale
Bardak: Pilsner
Metod : Build
                iki küp buz
 
BLACK VELVET      
½ Köpüklü şarap             
½ Stout Beer
Bardak: Flute Champagne
Metod : Build
       Black Velvet Champagne Cocktail
HUCKLE MY   BUTT  
1  Quart Bira
½ Pint Brandy
2 Adet Yumurta

Toz Şeker
DövülmüşTarçın
Hindistan Cevizi Rendesi

Karanfil
                Garnitür: Çubuk tarçın
              Bardak : Martını
              Metod  : özel
                          4kişilik

Önce bir kap içinde yumurta,kanyak ve biraz toz şeker karıştırılır. İyice rendelenmiş ve dövülmüş tarçın ,hindistan cevizi rendesi , karanfil ilave edilerek tekrar karıştırılır. Sonra süzülür. küp buzlarla içinde bir müddet soğutulur. Buzlar çıkarılır , soğuk bira ilave edilir.
                                                                                                                                                        KONULAR  

BİRA HAKKINDA

►Bira -2 derecede donar. 
► Bira hoş tadı ve ferahlatıcı özelliği yanında , içerdiği kalori ve vitaminler nedeniyle besleyici bir içkidir. 
►Bira direk güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır. 
►Biranın üretimi ve korunması çok zordur. 
►Bira içerdiği vitaminler nedeniyle ve alkol derecesi düşük olduğundan her türlü kimyasal ve fiziksel etkilerden çok çabuk etkilenirler ve bozulurlar. 
►Her ne kadar bira çok özenle hazırlansa da çok kısa bir sürede bozulabilirler.
►Örneğin Tekel birası yapılması gerekenler sonucunda ömrünü iki ayda tamamlamaktadır. ►Bira stoklandığı yerde güneş ışığını görmemelidir.
►Nemli ortamlarda bira kutuları paslanabileceğinden , biralar nemli ortamlardan uzak tutulmalıdır.
►Biranın stoklandığı yer en çok 25 derece , en az 0 derece olmalıdır.
►Sürekli soğutulup ısıtılan bira çabul bozulur.
►İki kere soğutulup oda sıcaklığına bırakılan bira bulanır ve tortulanır.
►Tekel birasının ideal içme sıcaklığı 6-8 derece arasıdır.
►Aşırı sıcaklık biranın tadını garipleştirir.
►Düşük sıcaklıklar biranın aromasını ve bukesini gizler.
►Bira bardakarı sodalı ılık suda yıkanır.
►Deterjan ve sabunla yıkanmış ve iyice kurulanmamış bira bardakları biranın köpüğünü keser. 
►Fıçı biralar 5-7 gün içinde bitirilmelidir.
►Şişe biralar 3-6 hafta içinde tüketilmelidir.
 BİRA HAKKINDA KÜÇÜK NOTLAR

BİRA NELERDEN OLUŞUR 
         Bira tümüyle doğal maddelerden oluşmaktadır. İyi bira iyi malttan, iyi malt da iyi arpadan yapılır. Bira malt, su ve şerbetçiotu ile üretilir.

MALT, ŞERBETÇİOTU, CO2
Malt: Suni olarak çimlendirilmiş arpa demektir.
Şerbetçiotu: Biranın kendine has tad ve kokusunun oluşmasını sağlayan bitkidir.
CO2: Biranın fermantasyonu sırasında ortaya çıkan ve biranın içerisinde tutulan ve içim esnasında ferahlık veren gazdır.

BİRA SAĞLIKLI BİR İÇECEKTİR
         Bira besin değeri yüksek, iştah açıcı ve B vitamini yönünden oldukça zengindir. 1 litre bira, yetişkin bir insanın günlük magnezyum gereksiniminin yarısını karşılar.

BİRADA KALORİ
         Hacmen %5 alkol oranına sahip bir biranın, 33 cl'inin kalori değeri yaklaşık 135'dir.

ALE VE LAGER FARKI
         Üretim yöntemlerine göre sınıflandırılan biranın ale ve lager olmak üzere iki türü bulunur. Ale'ler sıcak ortamda üst fermantasyon yöntemi ile mayalanırken, lager'ler soğuk ortamda alt fermantasyon yöntemi ile mayalanırlar. Başka bir ifadeyle biranın fermantasyonu sırasında kullanılan mayanın tabana çökmesi veya tavana yükselmesi, yani taban ve tavan mayası kullanılması biraları ayıran bir özelliktir.

ALMAN SAFLIK YASASI 'REİNHEİGHTSGEBOT'
         Almanya, dünya üzerinde bira üretimi ile ilgili anayasası olan tek ülkedir. 1516 yılından bu yana uygulanan saflık yasası "Reinheisgebot" bira üretiminde su, arpa, şerbetçiotu ve mayadan başka hiçbir hammadde kullanılamayacağını öngörür. Bavyera dükü Wilhelm IV tarafından çıkarılan bu yasa halen Alman bira ustalığı ve kalitesinin temelini oluşturmaktadır.

BİRANIN TAZELİĞİ NASIL ANLAŞILIR
         Şişeyi ışığa tutun ve biranın beraklığını kontrol edin.Taze bir bira kristal berraklığında olur. Tortuyu kontrol edin. Eğer tortu varsa bira taze değildir. Taze bira bardağa doldurulduktan sonra parlak beyaz renkte köpük oluşturur ve bu köpük uzun süre parçalanmadan, sönmeden kalır köpüğün uzun süre kalmasında bardağın temizliğinin de çok önemli olduğunu akıldan çıkarmamak lazım.

BİRA' NIN DİĞER DİLLERDEKİ İSİMLERİ

Alus :
Litvanya
Luda : Antik Farsça bira
Bever : İçecek kelimesinin kökeni- Latince
Ol : Danimarka , İzlanda,Norveç,İsveç
Beer : İngiltere
Olut : Finlandiya
Bira : İtalya
Peto : Mısırdan üretilen B. Afrika birası
Bier : Almanya
Pito : Süpürge darısı, surghumdan
Bier : Hollanda yapılan Nijerya birası
Biére : Fransa, Belçika
Pivo : Çek Cumhuriyeti
Biiru : Japonya
Piwo : Polonya(Lehçe)ve Rusyanın
Bior : İsrail bazı bölümlerinde söylenir
Birre : Arnavutluk
Sake : Japon birası veya pirinç şarabı
Biyar : Hindistan
Serbesa : Filipinler
Bousa (boza) : Antik Mısır bira tipi
Sikura : 6 bin yıl önceki Mezopotamya Booze kelimesinin özeti birası
Braga : Eski tip Romanya birası.
Soma : Antik Pers birası
Brewster : Kadın biracı için söylenen eski
Sor : Macaristan
Suds : Biranın eş anlamlısı
Brown Water : Avustralya külhanbeyi terimi,
Takju/Yakju : Kore dilinde, pirinçten bira ısmarlandığında söylenir. Fermante dilen bira
Cerveja : Portekiz
Tulipa i: Apaçi birası, Oafka ve Tiswin olarak da bilinir.
Chiu/jiu : Çin
Ubhiya : Afrika, Zulu
C huang : Tibet
Zitos : Yunanistan
Coirm : İrlanda, bugün kullanılmıyor
Zur : Doğu Avrupa ve Rus eski birası
Hek : bir başka antik Mısır bira tipi
Zythos : Arpa şarabının (biranın) Antik
Kaffir : Afrika'nın Bantu tribes birası. Yunanca ismi
Kas : Sümerce bira kelimesinin kökü
Zythum : İskenderiye feneri zamanına uzanan eski bira
Kvas : Biraya benzeyen antik Rus içkisi
Boza : Mısır arpa birası

BİRA SÖZLERİ

"Bira içen bira düşünür."
                                                                                                     Washington Irwing

"Fermantasyon ateşin icadından daha büyük bir buluştur."
                                                                                                   David Rains Wallace

"Bir bardak ale ve güvenlik için bütün şanımı verirdim."
                                                                          (Kral V. Henry) William Shakespeare

"Bira, güzel ve güçlü bir likördür."
                                                                                            Julius Caesar(Sezar)

"Birayı keşfeden adam akıllı bir adamdı."
                                                                                                     Plato

"Bir günde 24 saat, bir kasada 24 bira şişesi. Sizce tesadüf mü?"
                                                                                                     Stephen Wright   

"Eğer biranız ve havayolunuz yoksa gerçek bir ülke olamazsınız. Eğer bir futbol takımınız varsa veya nükleer gücünüz, bu, derdinize derman olabilir ama en azından bir biraya ihtiyacınız var."
                                                                                                     Frank Zappa    

"Şüphesiz insanoğlunun en büyük icadı biradır. Sizi temin ederim ki tekerlek de güzel bir icattı ama tekerlek pizzayla o kadar da iyi gitmezdi."
                                                                                                      Dave Barry    

"Bana bira seven bir kadın verin dünyayı fethedeyim."
                                                                                                      Kaiser Wilhelm
  EN PAHALI BİRA
CARLSBERG JACOBSEN VİNTAGE NO:1.2008

         Sadece 600 şişe üretilen özel biraya, 1847’de Carlsberg’in kurucusu J.C. Jacobsen’ın adı verildi. 
         Dünyanın 5. büyük bira üreticisi Danimarka’nın Carlsberg şirketi, şarap gibi yıl rakamlı, şişesi 270 Euro’ya (yaklaşık 460 YTL) özel bira çıkardı.
Şirketin özel biralar uzmanı Jens Eiken, “İki yıl önce kendime sordum, neden şarap için iyi rekolteli yıllarda yapıldığı gibi ve yıl rakamlı kendine has özel ve sınırlı miktarda bira üretmiyoruz” diyerek özel biranın geçmişini anlattı.
         19. yüzyılda İngiltere’de ilk olarak üretilen “Barley Wine” tipi olan esmer ve sert bira, “Jacobsen Vintage No.1.2008” adıyla etiketlenerek satışa sunuldu.
Sadece 600 şişe üretilen özel biraya, 1847’de Carlsberg’in kurucusu J.C. Jacobsen’ın adı verildi.

ATATÜRK' ÜN BİRASI
             
Birayı çok seven Atatürk, Ankara’da kurduğu Orman Çiftliği’nde bir de bira fabrikası kurdurmuştu. Burada yapılan aynı adlı bira, günü gelince Tekel’e devredildi ve İstanbul’daki Bomonti birasıyla beraber Tekel birasının nüvesi oldu.
             Bu iki fabrikada üretilen Tekel biraları, üstün kaliteleriyle haklı bir şöhret yaptı. Bir ara siyahları da yapıldıysa da kısa ömürlü oldu. Rekabete açık piyasada, Tekel birası da geriledi ve Yozgat’ta açılan yeni fabrikasına sıkışıp kaldı. Mey son bir çabayla hayat öpücüğü vermeye çalıştığı bu biranın suni teneffüse cevap vermediğini görünce ondan da vazgeçti...
             Cumhuriyet içkileri, artık anılarda yaşayacak. Ama bu içkilere son verildiği günlerde, İsveç devlet tekelinin Absolut votkasını 8 milyar dolara sattığını gören insan, “Bu sonuç bir kader değildi. Özelleştirme ve sonuçları başka türlü de olabilirdi” diye düşünmekten de kendini alamıyor doğrusu.
                                                                                                                                                        KONULAR  

DİĞERLERİ

BİRAVO
         Bira denilince Türkiye'de akla gelen ilk isim olan Efes Pilsen'in kurumsal yayını olan Biravo, "Hayattan keyif alanların dergisi" sloganı ile üç aylık periyotlar halinde okuyucuları ile buluşuyor.        
         Türkiye'nin yaratmış olduğu en büyük markalardan birisi olmanın bilinci ile toplumsal sorumluluğunu en üst düzeyde tutmaya çalışan Efes Pilsen'in yayını Biravo, okuyucularına ücretsiz olarak sunuluyor. Tüm Efes dostlarına hitap etmeyi amaçlayan dergide; kültür, sanat ve spor etkinliklerinin yanı sıra çeşitli röportajlarda yer alıyor. Efes Pilsen kurumsal haberlerinin duyurulduğu dergi sayesinde, Efes ürünleri ile ilgili gelişmeler de takip edilebiliyor.

UZAY BİRASI
         Japonya’da bulunan bir bira firması, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda yetiştirilmiş arpa tanelerinden bira üretimine Kasım ayında başlayacağı bildirildi.
          Nispeten zor çevrelerde yetişebilen, yüksek ve düşük sıcaklıklarda dayanıklı, besin ve lif yönünden de zengin bir gıda olan arpa, uzayla ilgili gıda deneylerinin en son zinciri oldu. 2006 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (UUİ) beş aylık bir zaman dilimi geçiren arpa taneleri, Japonya’daki Okayama Üniversitesi bilimadamlarının işbirliğiyle yetiştirilip hazırlanacak. Araştırmacılara göre bu proje, insanoğlunun gelecekte uzayda daha uzun zaman geçirme çabaları hazırlığının bir parçası olarak nitelendiriliyor.
          Genetik olarak arpa taneleri arasında bir farkın bulunmadığı yetkililerce belirtilen ve Kasım ayında tamamlanması planlanan uzay birasının ilk olarak 100 adet şişede üretileceği, ancak ticari bir girişimin yapılmayacağı açıklandı.


                                                                                                                                                        KONULAR  

DAHA FAZLASI...
  
Efes Pilsen
         wwwbiranza.com www.turkishpub.com/bira

bira.uzerine.com

     tr.wikipedia.org/wiki/Bira www.efesbiramuzesi.com             www.bira.gen.tr
                                                                                                                                                         KONULAR  

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: onur mustafa( onurmustafa.ozturkhotmail.com ), 09.01.2014, 23:56 (UTC):
kırmızı bira : bira tanklını gözünüzde canlandırın alt taraf açık renkli pilsen üst taraf ale tarzı siyah orta kısmın biraz üstü ale tarafına doğru olan yer biraz daha koyuya doğru gider işte ordan alınan biralar kırmızı bira diye ger .

Yorumu gönderen: DewMesquefese( demptonyoursyahoo.co.uk ), 20.01.2012, 14:18 (UTC):
wow, Nice topic. <a href=http://organicbabyexpert.org/cinamuse-is-the-most-amazing/>click here</a>?

Yorumu gönderen::05.07.2010, 14:22 (UTC)
barmeninsitesi
barmeninsitesi
Kapalı

kırmızı bira hakkında bilgi çok kısıtlı fakat amber renkli biralar kırmızı biraların alt sınıfına yerlşetirilebilir çünkü buradaki tüm özellik biranın hangi yollardan elde edildiği değil renginin sonuçta kırmızı olmasıdır yani domates birası da bir kırmızı biradır ama kırmızı biranın popüler olduğu avustralyadaki biralarla alakası yoktur :-

Yorumu gönderen: nilay( nilay_cevikkanhotmail.com ), 26.06.2010, 14:30 (UTC):
Merhaba,

Kırmızı bira dediğiniz amber renkli bira ile aynı mıdır?

Amber rengindeki biralar bakır rengine çalarlar, sarı biranınkinden daha fazla kavrulmuş ve kurutulmuş malt ile üretilir. Tüm biralara göre, çok daha kokuludur: Üretiminde ; maya, kurutulmuş malt, meyve ve baharat uyumlu biçimde karıştırılmıştır. 6°ve 8° de içilir.Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
E-mail adresin:
Siten:
Mesajınız:

 
  Bu Gün 150672 ziyaretçi Buradaydı
Özel Arama
POWERED BY WEB ME GMBH® CO WEB BY ERCELİKEMRAH 2008...© COPYRİGHT EMRAH ERCELİK BARMENİNSİTESİ.TR.GG


face grubumuz


izlesene show


egetour


uzman tv

 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=


barmeninsitesi.tr.gg
® | Web by ercelikemrah copyright © 2008 | Powered by webme gmBH | Mega Content Tags : BAR | ALKOL | KOKTEYL | FLAİR | TURİZM | BAR VE İÇKİ KÜLTÜRÜ

 


Bu sitedeki hiçbir sayfada sağ tık veya kopyalama engeli bulunmamaktadır. Biz bilgimizi esirgemez paylaşırız ve paylaşarak daha da bilgileniriz. Önemli olan sitemin yapacağı rank değil paylaşılan değerli bilgi ve kültürümüzdür. Site içeriği bilgi paylaşımı amaçlı barmeninsitesi kaynağını göstermek şartıyla kopyalanabilir. Bunun dışındaki amaçlarda (zahmet etmeden olduğu gibi kendi sitene yapıştırmak veya aşağılayıcı örneklemelerde kullanmak vs vs vs) elbetteki yasal işlemlerle uğraşıp vakit kaybetmem böyle durumlarla karşılaştığım zaman yapacağım çok basit bi şey vardır o da siteye kopyalama engeli koymaktır dolayısıyla bu tip insanlar sayesinde iyi niyetli doğru düzgün siteden yararlanmak isteyenlere bir engel oluşacaktır neydi bu kopyalama engeli!!! sitede keyifli vakit geçirmek dileği ile umarım yararlı bilgilere sahip olursunuz... Ayrıca üyeliğin en basit olduğu sitedesiniz...