BS | barmeninsitesi.tr.gg
  Rakı
 


RAKI
RAKI TARİHİ
          TARİHİ RAKILARIMIZ
RAKI YAPIMI
          SUMA
          ANASON
RAKI ÇEŞİTLERİ
          TÜRK RAKILARI
                    YAŞ ÜZÜM RAKISI
                    GOLD RAKI
                    MASTİKA
                    BOĞMA RAKI
          YABANCI RAKILAR
                    ARRACK
                    SAMBUCA
                    ANİS
                    OUZO
                    DİĞERLERİ                                
RAKI MARKALARI
RAKI SERVİSİ
          MEZELER
RAKI KOKTEYLLERİ
RAKI HAKKINDA...
          RAKININ ÖZELLİKLERİ
          RAKI KÜLTÜRÜ
                   NE ZAMAN İÇİLİR ?
                   NEREDE İÇİLİR ?
                   KİMLERLE İÇİLİR ?
          RAKINAME
          YUNANLAR RAKIYI ÇALIYOR MU ?
DAHA FAZLASI

ALKOL

KALORİ

ÖZKÜTLE

SERVİS

SAKLAMA

HAMMADDE 

VATANI 

 
40-60%vol 250cal/4cl-40vol  986gr/cm3  3-120C -10-250C         üzüm Ülkemiz!!!  

RAKI

           Üzüm veya incir mayşesinin damıtılmasıyla elde edilen alkolün sade veya tarımsal kökenli etil alkolle karıştırılmış olarak 5000 litre veya daha küçük hacimli geleneksel bakır imbiklerde anason tohumuyla ikinci kez damıtılmasıyla yapılan ülkemize has yüksek alkollü bir içkimizdir.

RAKI TARİHİ

             Rakının ilk kez nerede kimler tarafında üretildiği kesin olarak belgelerle belirlenememiştir. Ancak rakının ilk kez Osmanlı topraklarında üretildiği neredeyse tüm dünya ülkelerince kabul edilmektedir. Hemen hemen tüm ansiklopedilerde rakının bir Türk içkisi olduğu belirtilir. Türk rakısı zamanla Osmanlı topraklarında yaşayan insanların da damak zevki ile bugünkü karakteristik özelliklerine ulaştırılmış ve üretimi tekelleştirilmiştir. Türk rakısının bugünkü özellikleri ne Yunan rakısı Ouzo ne de Doğu içkisi olan arakta bulunabilir.5.yüzyılda Doğu Roma İmparatorluğu'nda rakı benzeri bir içkinin varlığı tespit edilmiştir. 11 yy da Türkler tarafından öğrenilerek daha çok Bektaşi kökenli kişilerce Anadolu ve Rumeli'ye getirilmiştir. Osmanlı döneminde de yasaklanmamıştır. 

            Rakı 19. yüzyılda gayrimüslim topluluğun severek içtiği ve Müslümanların işletme sahibi olması yasak olmasına karşın gayrimüslim milletin çalıştırdığı taverna ve meyhanelerde içilen bir içki idi. Ouzo şişelerin arkasındaki tarihçede 19. yüzyılda İstanbul'da bulunup içildiğine dair kayıtları bulunmaktadır. Keza bugün tüm dünyada satışı Turkish Raki (Türk Rakısı) olarak yapılmaktadır. Bugün rakı üretiminde Türkiye ilk sıradadır. Almanya, Amerika ve Çin başta olmak üzere onlarca ülkeye ihraç edilmektedir.Rakının bu kadar uzun bir zamandır Türk topraklarında olması, tabiatıyla rakının bir kültür haline gelmesini sağlamıştır. Keza yurt dışından gelen misafirlerin ilk olarak rakı sofrasına oturtulmaları bundandır. 
           Bazı kaynaklara göre Rakı kelimesi Arapça arak kelimesinden gelmedir, sözcük anlamı damıtılmış demektir. Kimi kaynaklarda Arapça kökenli başka kelimelere dayandırılır. Diger kaynaklara göre de ismini razaki üzümünden almıştır. Bir başka iddia ise rakının Kimiz'dan elde edilen Arika'dan gelmesidir.
           Evliya Çelebi Seyahatnamesine göre rakı ürericilerine "Arakçıyan esnafı" denirmiş ve bunlar da muzlu rakı, hardaliye rakı, nar rakısı, anlamına gelen "Arak" sözünden türediği. Araki, terleten anlaımına geliyor. Rakı da, Arakiden türemiş bu görüşe göre. Bazıları da iri, uzun taneli ve kalın kabuklu "Razaki" üzümünden yapılan anasonlu rakının razakiden dolayı zamanla raki, sonra da rakı diye adlandırıldığını ileri sürüyorlar. Gerçekten de eskiden razaki üzümünden nefis rakılar yapılırmış. Rakının ilk kez Irak'ta yapılıp buradan komşu ülkelere yayıldığı, bu yüzden de Irak kökenli anlamına gelen "Iraki" sözcüğüyle anıldığını düşünenler de var. 
            Bir başka senaryo da, rakı kelimesinin kısrak sütünden yapılan kımızdan damıtılan kımız rakısı "Arika"dan türediği. Vefa Zat, tüm bunları sıraladıktan sonra, "Bence rakının araktan kaynaklanmış olma ihtimali daha mantıklı," diyor. Kaynağı ne olursa olsun, adı nereden gelirse gelsin, rakı Türkiye'nin içkisi. Osmanlı döneminde bile en sevilen içki. Tarihi bilgiler de bunu doğruluyor. Mesela I880'lerde Sarıcazade Ragıp Paşa'nın Tekirdağ yolu üzerindeki Umurca Çiftliği'nde yapılan Umurca rakısı, çok ünlüymüş. Bu rakının yanı sıra, Erdek rakısı ve Deniz Kızı da pek beğenilirmiş.

TARİHİ RAKILARIMIZ

TEKEL (İNHİSARLAR İDARESİ) ÖZEL SEKTÖR
 • Hususi Fevkalade Rakı. 50 derece
 • Ala İstanbul Rakısı
 • Ala Boğaziçi Rakısı
 • Boğma Rakı (çeşit değil marka!)
 • Sakız Rakısı (çeşit değil marka!)
 • Hususi Ala Rakı
 • Aliyül Ala Gazi Ayıntap Rakısı
 • Ala Nazilli Rakısı
 • Aydın Rakısı
 • İyi Rakı
 • Yeni Rakı

  Aliyül Ala Arak-ı Türki Hususi etiketi
 • Elif Rakısı
 • Efe Rakısı (1880-1900)
 • Dimitroeopulo Rakısı
 • A Rakısı (Ağa Rakısı)
 • Bülbülce Rakısı
 • Çavuş Rakısı
 • Keyf Rakısı
 • Yaluva Rakısı
 • Erdek Rakısı
 • Edremit Rakısı
 • Balıkesir Rakısı
 • Bilecik Rakısı
 • Umurca Rakısı
 • Filurya Rakısı, Ala.
 • Kulüp Rakısı
 • Üzüm Kızı Rakısı
 • Deniz Kızı Rakısı
 • Bahçe Rakısı
 • Memur Rakısı
 • Baküs Rakısı
 • Ankara Rakısı
 • Fertek Rakısı
 • Olgun Rakısı
 • Alem Rakısı
 • Padişah Rakısı
 •                                                                                                                                                        KONULAR    
  RAKI YAPIMI

               Rakı üretiminde kullanılan suma , üzümünün tat ve kokusunu korumak amacıyla hacmen en fazla % 94,5 alkole kadar distile edilmiş üzüm kökenli distilattır .
  21 Ekim 1995 tarih ve 22440 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak uygulamaya konulan “Türk Gıda Kodeksi” Distile Alkollü İçkiler Bölümü’nde belirtildiği gibi Türk Rakısı sadece Türkiye’de üretilir. 
                Rakı üretimine üzümlerin temizlenmesi ile başlanır. Şıra haline getirilen üzümler pastörize edildikten sonra; maya ile fermante edilir ve alkollü bir sıvı oluşturulur. Alkollü sıvı, kolonlu distilasyon ünitesinde damıtılarak suma haline getirilir. Stoklanan suma, bakır imbiklerde anason tohumu ile yeniden damıtılır. Bakır imbiklerde freksiyonel distilasyon sonunda elde edilen rakının orta kısmının alkolü yüksek dereceli olup göbek adını alır. Bu kısım su eklenerek içilecek alkol derecesine getirilir ve tarifine göre tatlandırılır. Bu aşamalarda havalandırma yapılarak rakının olgunlaşmasına katkıda bulunulur. Rakı şişelenmeden önce en az 1 ay süreyle dinlendirilir.  SUMA
              İçki alkolleri kullanıldıkları muhtelif içkilere göre karakteristik koku (aroma) ve lezzet (tat) maddelerine sahiptirler. Bu bakımdan kendilerine has aromatik özelliklere sahip olan meyvelerden üretilirler. Böylece işlendikleri meyvelere göre vasıflara sahip olurlar. Bir içki alkolü olan “suma” da yalnız üzüm ve incir mayşesinin damıtılmasıyla elde edilir. Ancak, incir suması gerek kalite, gerekse kantite bakımından ehemmiyetsizdir. 

  ANASON
                Anason (Pimpinella anisum), maydanozgiller familyasından 50-60 cm uzunluğunda bir yıllık otsu bitki türü. Anavatanı Doğu Akdeniz'dir. Gövde dik, silindir biçiminde, içi boş, çok dallı, tüylü ve üstü çizgilidir. Alt yaprakları uzun saplı, oval veya kalp biçimindedir. Çiçekler bileşik şemsiyelerde toplanmışlardır. Meyveleri armut şeklinde küçük, üzeri tüylü, yeşilimsi sarı renklidir.
                Anason, anason bitkisinin tohumlarından elde edilir. Rakı gibi alkollü içkilere çeşni katmak için kullanılır. Anasonun tatlımsı tadı ve özgün kokusu içinde bulunan "anethol" denilen yağdan gelir. Anethol alkolde çözünür, ama su oranı arttıkça çökelir. Bu nedenle anasonlu içkiler suyla karıştırıldığında beyaz olur. Anason, tatlılarda da kullanılan bir baharattır. Ayrıca kedi köpek mamalarına tat vermek için de kullanılır.
                 İnsan vücudunu etkileri; iştahsızlığı ve yemeklere karşı duyulan tiksintiyi giderir. Mide ve bağırsak gazlarını söktürür. İdrarı artırır. Kusmaları ve ishali keser. Aybaşı kanamalarının düzenli olmasını sağlar. Ancak, aybaşı kanamaları ve hamilelik döneminde kullanılmaz. Anne sütünü artırır. Sinirleri yatıştırır. Migren ağrılarını keser. Beyin yorgunluğunu giderir. Uyku verir. Kalbi kuvvetlendirir. Kan dolaşımının düzenli olmasını sağlar. Cinsel arzuları arttırır. Astım, nefes darlığı ve bronşitte görülen şikayetleri giderir. Öksürüğü keser. Fazla miktarda kullanıldığı zaman uyuşukluk verir.
                                                                                                                                                         KONULAR    
  RAKI ÇEŞİTLERİ

  TÜRK RAKILARI YABANCI RAKILAR
  Yaş Üzüm Rakısı
  Gold Rakı
  Mastika
  Boğma Rakı
  Arrack
  Sambuca
  Anis, Anisette
  Ouzo


  TÜRK RAKILARI

  YAŞ ÜZÜM RAKISI

            Standart rakı kuru üzüm ile veya kuru ve yaş üzüm karışımı ile yapılır. Yaş üzüm rakıları da son zamanlarda oldukça popüler olmuş ve tutulmuştur. Yapımı normal rakı gibidir fakat %100 yaş üzüm kullanılması gerekir yani bazen kullanılan şeker ile alkol elde edilip ilave edilmesi yöntemi yaş üzüm rakısının karakterini bozar, kötü sonuçlar doğurur. Tadımında ise ağızda taze üzüm ve hafif anason tadı belirgin , anason yağı bardak cidarında yağlanma yapıyor, damakta kaygan , yumuşak, dengeli bir rakı çeşididir. 
  GOLD RAKI

                 Gold rakı hakkında en çok merek edilen rengini nerden aldığıdır. Bunun açıklaması çok basit normal bildiğimiz rakı şişelenmeden önce min. 1, max. 6 ay tanklarda dinlendirilir. Gold rakı ise yine tanklarda dinlendirilir fakat ardından dinlendirme sürecinin en az 1 ayı kadar meşe fıçılarda da bekletilir. Burdaki amaç sadece rakıyı meşe fıçıda bekletip o hoş renge sahip olmasını sağlamak değildir ayrıca anasonun rakı üzerindeki etkilerini kaldırmaktır. Böylelikle gold rakı anason kokusundan rahatsız olanlar için ideal.

  MASTİKA
                  
  Mastika grekçe sakız demektir. Sakız aromalı rakılara da mastika denilebiliyor. Bu çeşidin yabancı türleri de var ama bir zamanlar (1945-1947) ülkemizde bozcaadada tekel tarafından üretilmiş ne yazık ki pek tutulmamış. Genellikle Makedonya, Yunanistan gibi balkan ülkelerinde imal ediliyor. Sakız rakısının en büyük farkı anason içermemesidir.
   

  BOĞMA RAKI
                   
   
  YABANCI RAKILAR

  ARRACK


              Palmiyenin şekerli suyundan ve pirinç mayasından elde edilen içkidir. Hindistan'da, Goa'da, Sri Lanka'da Güneydoğu Asya'da üretilir. Rom ve rakı benzeri bir içki. Pirinç, şeker kamışı ve şeker palmiyelerinin saplarındaki tatlı su ile yapılan Toddy şarabının karışımı ile elde olunur. Rengi açık sarıdır.
               Arak kelimesi Arapça olup, rakı kelimesiyle aynı kökten müştak bir kelimedir. Yani, rakı kelimesi gibi Arapçadır. "Damıtılmış" anlamına gelir. Rakı ve arak Türklere Arap kültüründen rakı, arak, araklı gibi kavramlarla beraber geçmiştir.
               En meşhur arak Cava'da üretilen Cakarta arak'ıdır. Orijinal arak %50 ila %60 alkol içerir. Hurma arakı, arpa arakı da belirtilmelidir.
  SAMBUCA

              
  İtalya' da üretilen bir rakı çeşidi. Ramazotti ve Molinari gibi ünlü markaları mevcut. Anason likörü olarak da tabir edilmektedir. Daha yoğun kıvama sahip ve daha şekerlidir. İtalyanlar Türklere bu içkiyi servis yapmaya bayılırlar. İçim tarzı bir shot bardağında üzerine iki üç çekilmiş kahve atıp yakmaktır. Kolay alev alır. 
  ANİS

              Portekiz' de ve Fransa' da üretilen bir rakı çeşidi. Fransa' da pastis diye de anılıyor. Aynı rakıda olduğu gibi sulandırıldıklarında kirli sarı-beyaz renk alırlar. Pernod, Pastis 51, Ricard gibi markalar vardır.
   
  OUZO

                 Yunan halkının rakıya benzeyen ama daha az anasonlu hafif içkisi.Ortalama %40 alkol içerir. Uzo'nun anlami İtalyanca uso kelimesinden gelmistir. Osmanli Sultanı icin rakılar gemilerde özel olarak yapılmış tahta sandıklarda taşınırmış. Sandıkların üzerine "Marsilya'da kullanılmak üzere" yazısı İtalyanca "uso Masslia" diye yazılmıştır. Bir rivayete göre bir grup Yunan bu sandıkları açıp rakıyı denemişledir. Hoşlarına giden bu içkiyi üretmeye karar vermişlerdir. 
              Yunanistan'da Türk Rakısı'na en çok benzeyen içkinin anasonlu Tsipouro olduğu söylenmektedir. Uzo'da ise Barbagianni (Barbayanni) markasının çok yakın olduğuda ayrıca belirtilmektedir, fakat yüzde yüz bir benzerlik söz konusu değildir. Çünkü Uzo'da anasonun yanı sıra rezene gibi farklı tatlandırıcılar mevcuttur. Girit'te ayrica Raki (tsikoudia / tsipouro) ickisi üretilmektedir, fakat bu ickinin Türk Rakisi ile herhangi bir bagi yoktur. Bu icki daha cok Italyanlarin Grappa'sina benzemektedir.Midilli'de üretileni daha makbul olarak kabul edilir.


  DİĞERLERİ

  ANİSETTE, BOUKHA, SARAB
                Tunus' ta üretilen çeşitler.
  ANİS DEL MONO
                
  İspanya' da üretilen bir marka aynı zamanda başlı başına bir çeşit.
  DÜZİKO
                
  Slav rakısı.
  SLİVOVİTS
                 
  Sırpların erikten ürettikleri rakı.
  KUMOVİCA
                  
  Yugoslav rakısı
                                                                                                                                                         KONULAR    
  RAKI MARKALARI
  YENİ RAKI

             Acımtırak sevenlere göre Yeni Rakı stili, rakıyı hemen hemen her akşam ve tüm bir geceye yayılarak içenlere hitap ediyor. Anason bakımından zengin olmayan Yeni Rakı'nın alkolden gelen tadında üzüm çeşnisi algılanmıyor, hatta hafif bir acımtraklığı da var. 
             Yeni Rakı’daki alkolün %65’i üzüm kökenli sumadan geliyor. Hacminin %45’i alkol olan Yeni Rakı’yı soğuk içmek çok önemli. Rakının lezzetine varabilmek ve keyif alabilmek için soğuk içim şart. Rakıyı sek içenler bulunmakla beraber, büyük çoğunluk soğutulmuş rakının üstüne soğuk su ekleyerek içmeyi tercih ediyor.
  TEKİRDAĞ RAKISI

             Hafif içimiyle tercih ediliyor. Tekirdağ Rakısı'nın sırrı Çorlu'daki özel artezyen kuyularından alınan suyunda saklı. Anason kokusu yoğun olduğu için her yiyecekle uymuyor.

  Tekirdağ Altın Serisi
              Anason kokusu duyulmuyor. Tamamen yaş üzümden sınırlı sayıda üretiliyor, 1 ayı meşe
  fıçılarda olmak üzere 3 ay dinlendiriliyor. Meşe fıçı, anasonun bazı kişilere hoş gelmeyen aromasını alıyor.
  ALTINBAŞ, KULÜP

             Rakı sofrasının ağır topları Altınbaş ve Kulüp geleneksel olarak üzümden üretilen göbek rakıları. Rakı sevenler arasında önemli bir sadık kitleye sahip. Ağızda şekerli bir tat bırakıyor.
   
  EFE RAKI

             Ağızda alkol tadı bırakmıyor Ege ve Çeşme'nin anasonu ile en iyi kalite Anadolu üzümleri
  nedeniyle yumuşak bir içime sahip. İçimi yumuşak, rahat, eskilerin deyimiyle "kaymak gibi" bir rakı.

  Efe Yaş Üzüm Rakısı
              Soğutarak sek içebilirsiniz Ege Bölgesi Sultaniye ve Razaki üzümleri kullanılarak üretilen bu özel alkol, imbiklerde anason tohumları ile uzun süre damıtılıyor ve diğer rakıların iki katı süre dinlendiriliyor.
  ÇİLİNGİR RAKI

              Sert rakıcılar için. Özellikle içtiği rakıda sertlik arayanlar tarafından tam not aldı.
  Damak yakan sert tadıyla rakıseverlerin vazgeçemeyeceği bir içki halini aldı.
   

  SARI ZEYBEK

             Boğazı tırmalamıyor. Meşe fıçılarda bekleyen Sarı Zeybek diğer rakılardan farklı bir tat ve renge sahip. Yaş üzümün içinde daha zengin anason aroması var. İçimi son derece yumuşak.
   

  MERCAN
  Anason kokusu zengin, damakta yoğun, tok ve yoğun içimli bir rakı.

  FASIL
  Yumuşak bir içime sahip. Üzüm ve anason açısından zengin. Midye pilaki, fava gibi narin lezzetli mezelerle yudumlanmaya uygun bir tat.

  BURGAZ

              Ayrıcalığını Istranca Dağları'nın sularından alıyor. Burgaz Rakı sek içilebileceği gibi, özellikle süt rengi beyazlığına ulaşıncaya kadar su ilavesiyle, ama mutlaka soğuk olarak içilebiliyor. Burgazın da yaş üzüm rakısı mevcuttur.

  İZMİR RAKISI

                Ege Bölgesi'nin yaş ve kuru üzümleri ile anason tohumlarından elde ediliyor. Ege mutfağına özel mezelerin, zeytinyağlı yemeklerin yanı sıra balık ve deniz mahsulleriyle de mükemmel bir uyum sağlıyor. İyice soğutmanız koşuluyla sek olarak içmeniz bile mümkün.
   
                                                                                                                                                         KONULAR    
  RAKI SERVİSİ 

                   Eskiden rakı kadehlerde sek olarak içilir ve üzerine bir yudum su alınırdı. Günümüzde ise rakıyı rakı bardağı dediğimiz aslında limonata bardağı olan bardakta sek olarak değil de su ile karıştırarak içiyoruz. Rakı içmenin en büyük püf noktası soğutulmuş rakı, bardak ve soğuk sudan geçer. Aksi takdirde rakı içiminden hiçbir zevk alınmaz.
                   Çoğu insan rakıyı kendine özgü bir tarzda içer. Kimisi sulandırarak, kimisi sek içerek, kimisi şişesinden içerek keyif almaya çalışır. Büyük çoğunluk ise kendi ağız tatlarına en uygun karışımı hazırlar.
                   Rakı hazırlanırken dikkat edilmesi gereken çok önemli bir nokta da bardağa önce rakı, sonra su, son olarak da buz konulmasıdır. Rakıyı sulandırmadan üzerine buz konulursa rakının aroması kristalleşir ve rakının tadı bozulur. Rakı meze ile birlikte yudum yudum ve yavaş içilir.
                  Demlenmek rakı içerken kullanılan bir kelimedir. Bunun sebebi çayın rengi ve kokusu  suya sinerek içilecek kıvamı almasıdır. Atalarımız da buradan yola çıkarak rakı masasında demlenme sözcüğünü kullanır. Rakı sofrasında demlenmek ve sarhoş olmayı birbirinden ayırtedebilmek gerekir. Bu yüzden rakı içmek özen gerektiren bir iş olduğundan sadece içmesini bilenle içilir. Rakı içen herkes kendi ayarını kesinlikle bilir. Sınırları zorlamaya başladığımızda bu işe dur demeyi bilmeliyiz. Rakıyı bilinçli olarak tadını seviyorsak içmeliyiz. Rakı hiçbir zaman sarhoş olmak için içilecek bir içki değildir. Çünkü bunun sonuçları çok kötü olabilir. Eğer rakı masasında biz ve karşımızdakiler dengeli demlenebiliyorsak ne mutlu bize.
                  Rakı yalnız başına içilmeyip arkadaşlar veya dostlarla birlikte içilir. Çünkü rakı masaları sohbetlerin yapıldığı, hikayelerin anlatıldığı, hem dinleyici hem konuşmacı olduğumuz bir ortamdır. Bu sanki bir grup terapisine benzer. Ayrıca rakı masasında herkes birbirine saygılı olmak zorundadır.  MEZELER

  HAYDARİ
                  1 su bardağı süzme yoğurt bir çukur kaba konup biraz su ile macun kıvamına getirilir. 2 diş sarımsak ayıklanıp yarım kaşık tuz ile havanda dövülür. Yoğurt ve sarımsak bir kaşık kuru nane ile karıştırılır. Yayvan bir tabağa alınıp üstüne kırmızı pul biber serpilir. İsteğe göre bir miktar zeytinyağı ve veya yarım su bardağı kadar rendelenmiş beyaz peynir de ilave edilebilir.
    

  TARATOR
                  50 gram ceviz içi havanda iyice dövülür. Kabuk kısmı ayrılmış bir dilim bayat ekmek10 dakika kadar ıslatılıp, sıkılır ve bir kasede cevizlerle karıştırılır. 3 diş sarımsak biraz tuz ile ezilir. Ceviz ve ekmek içi tahta kaşıkla iyice karıştırılırken 3 yemek kaşığı zeytinyağı azar azar ilave edilir ve iyice yedirilir. Karıştırmaya devam edilerek ezilmiş olan sarımsak biraz tuz ve 2 yemek kaşığı sirke eklenir. İstenirse ceviz içi yerine dolma fıstığı yada badem de kullanılabilir. Ancak bu durumda sirke yerine 3 yemek kaşığı limon suyu konur. 

  MEYHANE PİLAVI
                  Bir orta boy soğan diş halinde çentilir. Bir küçük havucun dışı kazınır ve rendelenir. İki orta boy domatesin kabukları soyulur ve küp şeklinde doğranır. Bir kırmızı, 2 çarliston ya da 3 sivri biber sapları çıkartılıp, çekirdekleri atılıp, ince şerit ve halkalar halinde doğranır. Bir bardak pilavlık, iri taneli bulgur yıkanıp süzülür. 150 gr. kıyma üç yemek kaşığı mısırözü yağı ve soğan ile suyunu salıp tekrar çekene kadar kavrulur. Havuç, domates ve biber ilave edilerek 3-4 dakika daha pişirilir. 1,5 bardak etsuyu ilave edilir. Tuzu ve karabiberi eklenip yıkanmış bulgur ilave edilir. Bir kaç dakika kuvvetli ateşte kanatıldıktan sonra altı kısılarak tamamen suyunu çekene kadar 20-25 dakika daha pişirilir. En az 15 dakika demlenmeye bırakılıp daha sonra kepçe ile harmanlanarak servis edilir. İstenirse mısırözü yağı yerine 2 kaşık margarin de konabilir. Kıyma ve et suyu yerine, tavuk eti ve tavuk suyu ile de yapılabilir. 

  BEYİN TAVA
                  Bir adet koyun beyni alınıp üzerindeki zarı suyun altında, beynin kıvrımları zedelenmeden ayıklanır. Çukur bir kaba 2-3 bardak su ile 1 çay kaşığı sirke ve bir çay kaşığı tuz konarak kaynatılır. Su kaynadıktan sonra temizlenmiş beyin yavaşca içine atılıp 5 dakika haşlanır. Haşlama suyu dökülüp yerine soğuk su konarak beyin soğumaya bırakılır. Soğumuş beyin sudan çıkartılarak suyu süzülmesi için bir miktar bekletilir. Daha sonra keskin bir bıçakla 4 parçaya ayrılır. Bir kaba 1 yumurta kırılıp 1 yemek kaşığı un konup azar azar su ilave edilip pütürsüz bir bulamaç elde edilinceye kadar çırpılır. Bir tavada sıvı yağ kızdırılıp, bulamaca batırılmış beyin parçaları iki tarafı da çevrilerek kızartılır. Yanında limon dilimleri ile sıcak olarak servis edilir. Dana beyni ile de yapılabilir fakat miktarı daha fazla olmakla birlikte daha lezzetsiz olur. 

  PEYNİR MEZESİ
                  250 gram beyaz peynir çukur bir kapta çatalla ezilir. 3 yemek kaşığı ceviz içi elle çok küçük parçalara bölünür. 2 diş sarımsak ayıklanıp, havanda ezilir. Peynir ceviz ve sarımsağa, yarım çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı kişniş ve yarım çay kaşığı kırmızı biber ilave edilip, ezerek karıştırılır. Karışıma 1 tatlı kaşığı biber salçası ve 1 yemek kaşığı zeytinyağı eklenip tekrar karıştırılır ve servis edilir. Bu meze ekmek dilimleri üzerine sürülüp kanepe olarak da sunulabilir. 
   

  CEVİZLİ YOĞURT EZME
                  2 dilim bayat ekmeğin kenarlarındaki kabukları kesilip atılır ve çukur bir tabağa konup üzerlerine soğuk su dökülür. 5 dakika sonra dilimler sudan çıkartılır ve suyu süzülerek ufalanır. 3 yemek kaşığı ceviz içi havanda dövülür. 2 diş sarımsağın kabukları soyulup biraz tuzla havanda dövülür. Ekmekler,ceviz ve sarımsağa 2 yemek kaşığı zeytin yağı, 2 yemek kaşığı yoğurt, 2 yemek kaşığı limon suyu, 1 çay kaşığı domates salçası, 1 çay kaşığı biber salçası eklenerek iyice karıştırılır. Servis tabağına konup üzerine 1 çay kaşığı pul biber eklenir. Bir kaç yarım ceviz ve maydanozla süslenip servis edilir. Ceviz yerine badem yada fındık da kullanılabilir. 

  BABAGANNUŞ
                  1 adet patlıcan közlenir ve ince akan bir musluk altında parmaklar ile yada küçük bir bıçak yardımı ile kabuğu soyulur. Patlıcanın sapı kesilip atılır ve çatal yada mutfak robotu ile püre haline getirilir. 2 diş sarımsak ezilerek, 2 yemek kaşığı tahin, 1 yemek kaşığı limon suyu ve 2 yemek kaşığı yoğurt ile birlikle patlıcan püresine eklenip iyice karıştırılır. servis tabağına alınarak 2 kaşık zeytinyağı üzerinde gezdirilir. Yanında kızarmış ekmek ile servis edilebilir. süslemek için zeytin, pul biber veya maydanoz kullanılabilir. 

  ALEVLİ
  PASTIRMA
                  50 gram az yağlı pastırma dilimleri çemenleri ayıklanıp bir tabağa dizilip sofraya konur. 3 yemek kaşığı rakı bir cezvede kaynatmadan ısıtılır. Sıcak rakı sofrada pastırmaların üzerinde gezdirilip tutuşturulur. Alevler sönünce soğutmadan yenir. Pastırma dilimleri çok ince ise daha az rakı da yerli olabilir. Tutuşturmak için kibrit kullanılırsa eczanın kokusu sinebilir. En iyisi bir kağıt tutuşturup rakıyı bununla yakmaktır.

  TARAMA
                  100 gram balık yumurtalarının varsa zarı çıkartılır ve çukur bir kaba konur. Tahta bir kaşık ile ara vermeden karıştırarak, yarım su bardağı zeytin yağı damla damla eklenip balık yumurtalarına yedirilir. Daha sonra 2 yemek kaşığı limon suyu da aynı şekilde eklenir ve bir yemek tabağına konup buz dolabında bir süre dinlendirildikten sonra servis edilir. 

                                                                                                                                                         KONULAR    
  RAKI KOKTEYLLERİ

                 Rakı kokteyl yapımında hepimizin bildiği gibi uyumlu bir içki değildir. Ancak bazı istisnalar da var tabi ve kokteyllerin yapımında rakı berraklaştırmak amaçlı bir kaç dash kullanılabilir.

  EFE CARNİVAL    

  4   cl      Efe Rakı
  3   cl      Muz likörü
  2   cl      Çilek likörü
  4   cl      Ananas suyu
  4   cl      Elma suyu
  3   adet  Çilek 
                                           

  Bütün malzemler soğuk olarak blenderda karıştırlarak oyulmuş ananas içine konur. Ananas yaprakları ve çilek ile dekore edilir. Pipet ile ananas kabuğundan içilir. kavunda kullanlıo bazen.
  PİCK ME UP    
  1   cl      Rakı
  1   cl      Brandy
  1   cl      Wermouth dry
  Garnitür   :   Kiraz
  Bardak     :   Martini
  Metod      :   Stir
                                             

  TEQUİLA GHOST    
  3   cl      Tekila
  2   cl      Rakı
  2   d.      Limon suyu
                                             
  Bardak   :   On the rocks
  Metod     :   Stir
   

  MAVİ RAKI
     
  3   cl      Rakı
  1,5cl      Blue Curacao
  2   cl      Yeşil elma şurubu
  6   cl      Ananas suyu
  2   cl      Kavun sosu
  2   cl      Limon suyu
  Garnitür  :  Elma dilimi
  Bardak    :  Colins
  Metod     :  Shake
   
                                                                                                                                                         KONULAR    
  RAKI HAKKINDA

  RAKININ ÖZELİKLERİ

              Bir rakının Türk rakısı olabilmesi için şu özelliklere sahip olması gerekir;

  ►Üretiminde ikinci kez damıtmaya alınan toplam alkolün en az % 65’i suma olmalıdır.
  ►Hazırlanmasında rafine beyaz şeker kullanılmalı, şeker miktarı ürün litresinde en fazla 10 gram olmalıdır.
  ►Uçucu madde içeriği, hacmen %100 alkolün hektolitresinde 100 grama eşit veya daha fazla olmalıdır. 
  ►Metil alkol içeriği, hacmen %100 alkolün hektolitresinde 150 gramdan fazla olmamalıdır. 
  ►Anason tohumdan gelen uçucu yağın anetol miktarı, ürünün litresinde en az 800 miligram olmalıdır. 
  ►Hacmen alkol miktarı en az % 40 olmalıdır. 
  ►Dolum öncesi en az bir ay dinlendirilmelidir


  RAKI KÜLTÜRÜ

  NE ZAMAN İÇİLİR ?

              Bir çok şairin de dediği gibi güneş battıktan sonra içilir. Akşamın karanlığında günün üzerimizde bıraktığı etkiyi azaltmak, rahatlamak ve biraz olsun dertlerimizden uzaklaşmak için içilir.
               Aynı zamanda akşam olduğunda herşeyi görmek zorunda kalmayız. Canımızın istediklerini, kalbimizin hissetdiklerini, kısacası görmek istediklerimizi görürüz.
              Rakı içerken mevsimlerin de farklı etkileri oluşur insan üzerinde. Örneğin bir ilkbahar akşamında ırmak kenarında suyun sesini dinlerken... Kışın çatıya vuran yağmurun sesini dinlerken... Sıcak bir yaz akşamında arkadaşlarımızla bir araya geldiğimizde, rüzgarlı bir sonbahar gününde dökülen yaprakları izlerken içilen rakılar damağımızda hep farklı tatlar bırakır.
              Bunlardan farklı olarak rakı aile toplantılarında, misafirliklerde, herhangi birşeyi kutlamak için, dostlarla bir araya geldiğimiz zamanlarda içilir.
    

  NEREDE İÇİLİR ?

              Türkiye' de rakı başta meyhane olmak üzere, barda, restoranda, piknikte, otellerde ve tabii ki evde içilir. Farklı yerlerde rakı içmenin farklı adapları vardır.
               Meyhane, mey (şarap) ve hane kelimelerden türemiştir.Türkiye'ni dört bir yanında İstanbul meyhaneleri kendilerine özgü üslupları ile ünlenmişlerdir. Meyhaneye kesinlikle karın doyurmak için girilmez. Meyhanenede ana yemekler (karın doyurucu) hariç tüm mezeler bulunur. 
               Buralarda restoranlardaki gibi mezeler mönüden değil görerek seçilir. Meyhane geleneklerine göre sofrayı donatmak deyimi çok kullanılır. Meyhane saygılı bir ortam ve her müşteri bir kraldır. Meyhanelerde insanları rahatsız etmeyecek şekilde Türk Sanat Müziği çalınabilir. Günümüzde meyhanelerde maç ve at yarışları izleyen insanları görmek bizi üzüyor.
                Bar ortamları kalabalık, yüksek sesli müzik olduğundan rakı içmek için bir mekan değildir. Barlarda çoğunlukla amerikan bar kullanıldığından bu masalarda da rakı içmek uygun değildir.
                Restoranlar meyhanelerle aynı işi yapmalarına rağmen bu gibi yerler kendilerini bir üst düzeyde görüyorlar. Buralarda rakı içmek meyhanelerdeki kadar keyifli olmaz.
                Rakı içmek için bir diğer ortamsa doğadır. Pikniğe gittiğimizde ızgara yapılır, peynir ve domates gibi çok güzel mezelerimiz olur yanımızda. Türkiye'de piknik yapmak için genellikle şehir dışına çıkmak zorunda kalırız. Bu gibi yerlere yürüyerek gidilmesi zor olduğundan arabayı giderken biz, dönüşte de rakı yerine kola içen bir arkadaşımızın kullanması iyi olur. Bir de halk arasında açık havada rakı insanı çarpmaz şeklinde bir söylenti vardır. Bu kesinlikle yanlış ve yapılmaması gerekir. Çünkü alkol güneş altında insanı daha fazla etkiler. Eğer alkolden veya rakıdan hoşlanmıyorsak bir tane bira veya bir bardak kırmızı şarap piknikte daha uygun olur.  

  KİMLER İLE İÇİLİR ?

              Rakı içmeye başlamadan önce sofranızın meyhanedekiler gibi donatmalıyız. İçeceğimiz insanlara gelince bunlar sevdiklerimiz, arkadaşlarımız, muhabbeti güzel olanlar, hoşgörülü olanlar, dinlemesini bilecek, sizin de onları dinlerken zevk alabileceğiniz hoşgörü sahibi, keyif kaçırmayacak veya aile ortamında ya da kız arkadaşınız olabilir. 
               Bu sofra insanların birbirlerini anlayabileceği, birbirlerine anlatmak istedikleri karşılıklı sevgi ve saygının hakim olduğu bir sofradır.

                Rakı içtikten sonra huzursuzluk yaratmak için, kafanız bozuk olduğu zaman veya birinin hatırı olduğu için içilmemelidir. Rakı insanları birbirlerine yaklaştırdığı kadar çok fazla da uzaklaştırabilir. Dengeli demlenmeyi bilmiyorsak ortamımızın tadı kaçar. Rakı sofrasına otururken ve kalkarken aklımızda olması gereken o masaya gülüp eğlenmek için oturduğumuzdur.
                Rakı sofrasında insanlar çok mütevazi ve samimi oldukları için bu masada dostluklar pekişir ve kolay arkadaş edinilir. Eskilerden beri bu şekilde cereyan etmiştir. Hala da öyle olduğunu görebiliyoruz. Rakı en güzel aile ortamında içilir.
               Bu davranış karı koca arasındaki veya aile fertleri arasındaki bağları kuvvetlendirir.Burada anlatılanlar sadece içmesini veya demlenmesini bilenler içindir. 


  RAKINAME (NECİP MİRKELAMOĞLU)

  İçmesinin bilene
  Zevk-u sefadır.
  İçme'yi bilmeyene
  Cevr-ü cefadır rakı.

  Bir münasip mikdarı
  Muhabbet anahtarı
  Kaçırırsan ayarı
  Can'a ezadır rakı.

  Ne dert kalır, ne keder,
  İçeni mes'ut eder.
  İçebilirsen Eğer
  Ruhu ciladır rakı.

  Ham ervahsan yanaşma
  Arif'sen ondan şaşma,
  İç ama, haddi aşma
  Ferahfezadır rakı.

  Yarattığı ahengi,
  Ne saz verir ne çengi,
  Terbiyenin mihengi
  Dense sezadır rakı.

  Beyaz peynir, domates,
  Yanına bir kavun kes,
  Çiğ köfteyle ne enfes
  Bir iptiladır rakı.

  Biraz tuzlu leblebi,
  Kadehin billur leb'i,
  Dudakları öpmeli,
  Yoksa hebadır rakı.

  Ehli kemal olana
  Zevkle hem'hal olana,
  Sohbette tad bulana,
  Yar'ı vefadır rakı.

   

  Misten ala kokusu,
  Ana sütü gibi su,
  Şu ki sözün doğrusu
  Müstesna ma'dır rakı.

  Dost bezminde sohbette
  Neşe-i muhabbette
  Her manevi lezzete
  Bir vasıtadır rakı.

  Nükte, cinas anlayan
  Ahengi-i bezm'e uyan,
  İçip zırvalamayan,
  İşte o'nadır rakı.

  Eşek içince zırlar,
  Köpek içerse hırlar
  Kedi içse tırmalar,
  İnsanlar'adır rakı.

  Al kadehi eline,
  Dokun gönül teline,
  Muhabbet alemine,
  Bir merhabadır rakı.

  Adabı, erkanı var,
  Zamanı mekanı var,
  Kimin ki iz'anı var,
  O na şifadır rakı.

  Gönül dargınlarına,
  Vefa kırgınlarına,
  Hayat yorgunlarına,
  Haza devadır rakı.

  Mirkelamoğlu der ki:
  Had bilmezsen eğer ki,
  Öyle rüsva eder ki,
  Başa beladır rakı.

  YUNANLAR RAKIYI ÇALIYOR MU ?

                                                                                                                                                         KONULAR    
  DAHA FAZLASI

       

  www.raki.gen.tr

  tr.wikipedia.org/wiki/Rakı

  www.buyukkeyif.com

  www.rakisever.com

  www.turkishpub.com/raki

  www.raki.com

       
                                                                                                                                                         KONULAR    

  Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
  Yorumu gönderen::05.11.2016, 20:46 (UTC)
  barmeninsitesi
  barmeninsitesi
  Kapalı

  etil alkol aman deyim metil kör eder

  Yorumu gönderen: NADİ( deepnadigmail.com ), 08.12.2014, 23:26 (UTC):
  RAKI ÜRETİMİNDE ETİL ALKOL MU METİL ELKOL MU KULLANILIYOR  Bu sayfa hakkında yorum ekle:
  İsmin:
  E-mail adresin:
  Siten:
  Mesajınız:

   
    Bu Gün 149382 ziyaretçi Buradaydı
  Özel Arama
  POWERED BY WEB ME GMBH® CO WEB BY ERCELİKEMRAH 2008...© COPYRİGHT EMRAH ERCELİK BARMENİNSİTESİ.TR.GG


  face grubumuz


  izlesene show


  egetour


  uzman tv

   
   
  => Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=


  barmeninsitesi.tr.gg
  ® | Web by ercelikemrah copyright © 2008 | Powered by webme gmBH | Mega Content Tags : BAR | ALKOL | KOKTEYL | FLAİR | TURİZM | BAR VE İÇKİ KÜLTÜRÜ

   


  Bu sitedeki hiçbir sayfada sağ tık veya kopyalama engeli bulunmamaktadır. Biz bilgimizi esirgemez paylaşırız ve paylaşarak daha da bilgileniriz. Önemli olan sitemin yapacağı rank değil paylaşılan değerli bilgi ve kültürümüzdür. Site içeriği bilgi paylaşımı amaçlı barmeninsitesi kaynağını göstermek şartıyla kopyalanabilir. Bunun dışındaki amaçlarda (zahmet etmeden olduğu gibi kendi sitene yapıştırmak veya aşağılayıcı örneklemelerde kullanmak vs vs vs) elbetteki yasal işlemlerle uğraşıp vakit kaybetmem böyle durumlarla karşılaştığım zaman yapacağım çok basit bi şey vardır o da siteye kopyalama engeli koymaktır dolayısıyla bu tip insanlar sayesinde iyi niyetli doğru düzgün siteden yararlanmak isteyenlere bir engel oluşacaktır neydi bu kopyalama engeli!!! sitede keyifli vakit geçirmek dileği ile umarım yararlı bilgilere sahip olursunuz... Ayrıca üyeliğin en basit olduğu sitedesiniz...